Om boder og søknadsplikt

Vi har fått spørsmål om dette med bygging av boder og må referere til svar fra Oslo Kommune og be dere være nøye med å sjekke opp reglene for dette selv. Les dokumentene under og ta deretter spørsmål med Oslo Kommune da vi i styret ikke kan besvare spørsmål der det kreves fagkompetanse og vurdering i hvert tilfelle.

Dokumenter fra Oslo lysverker og byggetiden

I etterkant av generalforsamlingen i 2015 fikk styret flere dokumenter fra beboere som hadde originale dokumenter fra byggetiden. Dette er nå scannet inn og ligger tilgjengelig her.

Oslo Lysverker – Tekniske bestemmelser for fjernvarme i småhus

Oslo Lysverker – Orientering om fjernvarme i småhus på Søndre Nordstrand

Oslo Lysverker – Til selvbyggere på Klemetsrud selvbyggerfelt – 7. januar 1985

Oslo Lysverker – Til selvbyggere på Klemetsrud selvbyggerfelt – 20. januar 1986