Mortensrudgrenda discgolf

Mortensrudgrenda har en discgolfbane som kan brukes av grendas beboere eller andre besøkende. Lekeplassen i Mortensrudgrenda brukes også av mange andre og det forutsettes at alle som bruker discgolfbanen tar hensyn til andre.

Følgende grunnregler gjelder:

  • Kast aldri mot personer, dyr, bygninger, biler etc. dersom det er fare for at du kan treffe. Vent med å kaste til det er klart, eller gå videre til neste hull. Vær spesielt oppmerksom på Fjellet der det kan være barn som leker eller biler som passerer på veien.
  • Stå alltid bak den som kaster
  • Aldri kast om du ikke har mulighet til å se området der disken vil lande uten at noen i gruppen følger med

Hullene (kurvene) våre:

  • Fjellet. Er plassert nærmest Olasrudveien. Startpunkt/utkast anbefales på langs «øvre gangvei» borte mot fotballbanen. På dette hullet må du være spesielt oppmerksom på barn på lekeplassen.
  • Grusbanen. Er plassert ved fotballbanen. Utkast kan gjerne være samme sted som Fjellet. Du kan også spille motsatt vei. Det oppfordres til å spille langs grusbanen, spesielt om andre bruker lekeplassen.
  • Kongeeika. Ligger bortenfor treet som ble plantet av daværende kronprins Harald og kronprinsesse Sonja. Her kan det værte utkast fra lekeplassen ved basketkurven og fra pumpehuset.
  • Akebakken ligger ved pumpehuset. Her kan du starte så langt nede i bakken som du ønsker, men vær oppmerksom på passerende gående.