Velforeningskontingenten er fakturert

Velforeningskontingenten for 2018 er nå fakturert og levert i postkassene (i løpet av kvelden mandag 18. Juni)

Kontingenten ble bestemt av generalforsamlingen til å være 3900 kroner. Den går til å dekke Velforeningens utgifter til brøyting, sikkerhetsavtale, drift og vedlikehold av lekeplassen, og i år asfaltering av fellesområdene.

Faktura for Get-avtalen for andre halvår vil bli sendt ut i august.