Generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling for Mortensrudgrenda Velforening blir den 19. Mars kl 1830 i menighetssalen ved Mortensrud Kirke. NB! Nytt sted!

 

I henhold til vedtektene forhåndsvarsles dette innenfor 6 ukers frist. Forslag som medlemmene ønsker behandlet på generalforsamlingen skal meldes skriftlig innen fire uker fra møtedato, det vil si innen 20. Februar.
Forslag skal sendes til:
– Epost: styreleder@mortensrudgrenda.no
– Post: Mortensrudgrenda Velforening, Postboks 68 Mortensrud, 1215 Oslo

Forslagene må inneholde beskrivelse av saken og forslagsstillers ønske om vedtak.

Dagsorden og sakspapirer vil bli sendt ut til medlemmene senest 14 dager før møtet.