Behov for beskjæring for brøyting

Enkelte steder i grenda er det problemer med trær som går for langt ut på veiene, og som risikerer å skade utstyret for de som brøyter. I vedlagte kart er det markert med rødt hvor dette er et problem.

Presisering; dette gjelder bare trær som hindrer traktoren å komme frem. Det gjelder ikke hekker. Kartet kan være unøyaktig så om du ikke har noen trær som går ut i veien kan du se bort fra dette. 

Vi har fått et tilbud fra Skandinavisk Utemiljø som brøyter på å gjøre denne beskjæringen og vil la de gjøre dette fra 11. februar. Om du/dere ønsker å beskjære selv bes det om at man gjør det innen denne dagen.

Kart for beskjæring

Forhåndsvarsel om generalforsamling

Ordinær generalforsamling for Mortensrudgrenda Velforening blir den 21. Mars kl 1830 på Stenbråten skole.

I henhold til vedtektene forhåndsvarsles dette med innenfor 6 ukers frist.

Forslag som medlemmene ønsker behandlet på generalforsamlingen skal meldes skriftlig innen fire uker fra møtedato, det vil si innen 21. Februar.

Forslag skal sendes til:

  • E-post: styreleder@mortensrudgrenda.no
  • Post: Mortensrudgrenda Velforening, Postboks 68 Mortensrud, 1215 Oslo

Forslagene må inneholde beskrivelse av saken og forslagsstillers ønske om vedtak.

Dagsorden og sakspapirer vil bli sendt ut til medlemmene senest 14 dager før møtet. Dette varselet blir også delt ut i postkassene.