Getfakturering og eFaktura

Årets første faktura fra Get kommer straks og denne er på 2300 kroner for første halvår. Med denne har vi også fått på plass eFaktura som gjør at man kan opprette dette når fakturaen betales. Vi vil sterkt oppfordre alle til å gjøre dette, både siden det er praktisk for dere og fordi det vil holde våre kostnader nede.

Som kjent fakturerer Velforeningen tre ganger i året:
– Kabelavtale i januar/februar
– Velforeningskontingent i april
– Kabelavtale i august/september

Vi har satt forfallsdato for faktura nå til 10 dager. Dette er på grunn av at det har tatt litt tid å få eFaktura på plass før denne faktureringen, og fordi vi har andre regninger som snart forfaller som gjør at vi ønsker å styrke likviditeten.

Støtt Mortensrudkompis!

Styret i Mortensrudgrenda Velforening ønsker å støtte opp om og oppfordre alle i grenda til å bli med i Mortensrudkompis. Vi har kjøpt inn noen vester som vi vil kunne bruke fremover.

Litt info:

Er du ute og løper i mellom, eller går tur på kvelden? Da kan du gjøre en forskjell på Mortensrud. Ta på deg Mortensrudkompis-refleksvest og legg turen innom senteret og skolegårdene våre. Gjør det folksomt og trivelig. Si hei til unge og gamle du møter. Vær en Mortensrudkompis!

Ute på tur uansett? Svipp innom!

Politiet og skolene forteller at områdene og skolene som er mest utsatt for hærverk er dem som ikke oppsøkes så ofte utenfor skoletiden, eller ligger litt bortgjemt. Derfor vil vi som er Mortensrudkompiser begynne å oppsøke disse områdene om kvelden. Hvis flere av oss er til stede i områdene som har vært utsatt for hærverk på kveldstid, kan det både bli tryggere for flere å ferdes der og kanskje kan vi avverge at ting skjer?

Mange gode naboer

Sammen med skolene våre vil vi oppfordre alle løpegrupper, gå-grupper, natte- og dagravner og alle treningsglade i området vårt til å legge sine daglige turer innom skolegårdene våre og slik bidra til at mange gode naboer følger med. Å være en god nabo betyr å ta ansvar for felleskapet – å være en kompis. Derfor kaller vi det Mortensrudkompis.

Bli med – vær en Mortensrudkompis

Vi oppfordrer alle til å vise at de passer på nabolaget og er Mortensrudkompiser ved å ta på seg en Mortensrudkompis refleksvest. Vesten skal vise at du er en Mortensrudkompis, og skal gjøre deg synlig i mørket. Vesten koster 50 kroner. Da betaler du for din egen vest, men hvis du vil kan du vippse mer, og sponse en vest som vi kan gi bort til en ungdom som vil stille opp.

Hva må du gjøre for å bli en Mortensrudkompis?

• Vips 50 kroner eller mer til Mortensrud manifest, merk betalingen «kompis».
• Gå regelmessige turer eller tren utendørs i gatene våre, på lekeplasser,
skoleplassene og i området rundt senteret. Snakk med hverandre og hils på alle du kjenner og ikke kjenner.

Kick-off torsdag 17.1

Møt opp utenfor Mortensrud skole.
Det blir utdeling av vester, gatedisco med vår egen DJ og rebus-løp med premier. Kanskje kommer det noenoverraskelser.

Vi har lyst opp Mortensrud med fakkeltog. Nå lyser vi opp med oransje refleksvester og smil 😀

Hvis du ikke har anledning til å møte opp den 17.1, kan du selvfølgelig bli Mortensrudkompis allikevel. Vi kan levere ut vester til alle som bestiller også i etterkant av Kick-offen.

Mer info: https://www.facebook.com/mortensrudkompis/?hc_location=group