Generalforsamlingens forslag om reguleringsendring for utnyttelsesgrad

Vårens generalforsamling vedtok et forslag om at styret skulle kontakte Oslo kommune rundt en revurdering av reguleringsplanens bestemmelser om utnyttelsesgrad i Mortensrudgrenda. Vi har nå fått svar fra Plan og bygningsetaten i Oslo kommune.

Svaret er at endring i utnyttelsesgrad bare kan vedtas gjennom en ny planprosess. Dette er det mulig å fremme både som privatperson og organisasjon, men alle forslag skal utarbeides av fagkyndige. Dette er beskrevet på nettsidene til Plan og bygningsetaten.

Første steg i en slik prosess vil være å bestille et oppstartsmøte. For å kunne gjøre dette ville vi i tilfelle måtte ha en avtale med en fagkyndig for å utarbeide forslag, og det fremgår også fra gebyrforskriften til Plan og bygningsetaten at minstepris for et slik oppstartsmøte koster minst 54 120 kroner.

Vedtektene til Mortensrudgrenda Velforening slår fast at styret ikke kan forplikte velforeningen utover vedtatt budsjett, og det er ikke lagt opp til et budsjett for denne saken. Styret vil derfor ikke gjøre noe videre i saken før en senere generalforsamling vedtar et budsjett for en slik prosess, da dette medfører større kostnader. Det er også slik at et nytt planforslag også må ut på høring og gjennom politisk behandling.