Generell info om Mortensrudgrenda Velforening

Generell info om Mortensrudgrenda Velforening.

Kjære beboer.

Foreningen består av 288 huseiere. Medlemskap i Mortensrudgrenda Velforening er obligatorisk for alle som er eiere av eiendommer med gårds- og bruksnummer f.o.m Gnr. 180 Bnr.65 t.o.m. Gnr.180 Bnr. 387, og er hjemlet i salgskontrakt for den enkelte eiendom. Velforeningen fungerer på mange måter som et sameie. Sammen eier og disponerer vi gårds- og bruksnummer 180/81.

Hele Mortensrudgrenda er delt opp i en rekke felt. I tillegg til å være deleier av fellesarealer i velforeningen, er de fleste huseiere også deleier i et mindre sameie eller felt. Disse beboerne organiserer sine egne lag. Nye eiere oppfordres til å høre med forrige eier eller naboer om informasjon om sitt «garasjelag». Disse garasjelagene/feltene har interne regler for blant annet kontingent, dugnad, parkering og kjøring på gangveier.

Styret står for den daglige driften av foreningen. Styreleder fakturerer foreningsavgift en gang pr år. For 2015 fastsatte generalforsamlingen kontingenten til kr 3756. De som ønsker å være medlem av komplettavtale med Canal Digital, mottar to fakturaer i året. Betaling for Canal Digital inkluderer både tv og internett. Dette betales på forskudd. For 2015 koster dette ca 5600 kr pr år. Første del blir fakturert i januar/februar. Andre halvdel blir fakturert i juni og er forskuddsbetaling for månedene juli-desember.  I 2014 fikk alle medlemmer av komplettavtalen mulighet til å få ny dekoder vederlagsfritt. Dekoderen følger huset ved salg og skal overleveres ny eier.

Foreningsavgiften går blant annet til å dekke utgifter ved brøyting i hele Mortensrudgrenda. Styret står også for kontinuerlig vedlikehold av foreningens fellesarealer. I løpet av året arrangeres sykkelløp og skiløp for barna. Det arrangeres også julegrantenning i desember. Disse arrangementene foregår på den store lekeplassen. Grusbanen blir omgjort til skøytebane hver vinter. I mai måned avholdes det én dugnad på fellesområdene. Generalforsamling finner sted hvert år i mars måned. Styret oppfordrer alle nye og gamle beboere til å møte på generalforsamlingen.

 

Styret i velforeningen kan kontaktes på epost: Mortensrudgrenda@velforening.net.

Telefon til styreleder er 480 88 111.

Hjemmeside: www.Mortensrudgrenda.no

Vi er også organisert på Facebook: https://www.facebook.com/groups/181722171853289/

 

Mvh

 

Styret.

Vedlegg: Vedtekter for Mortensrud grenda

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *