Mulighetsstudie for Mortensrud informasjon fra kommunen

Fra dokumentet:

Oppgavebeskrivelse
Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har fått i oppdrag
av Byrådsavdeling for byutvikling å sikre areal til fremtidig
lokalisering av kommunale formål på bykassas arealer på
Mortensrudflaten, samt belyse og utnytte relokalisering/
sambrukseffekter på tvers av sektorbehov. Arbeidet har som
siktemål å utvikle resterende kommunale arealer til private
formål (prioritert bolig). Det er et mål å unngå båndlegging
av areal til ulike former for offentlige formål som ikke blir
gjennomført slik situasjonen er i dag.

Les mer på kommunens sider der du kan søke på saker: http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp

Eller se dokumentet som er linket direkte til her om Mulighetsstudie for Mortensrud

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *