Parkeringsforbud i Gamle Bygdevei

Mortensrudgrenda Velforening har som flere andre sendt henvendelser til Bymiljøetaten på grunn av den trafikkfarlige situasjonen som har vært i Gamle Bygdevei denne vinteren. Vi har jo lenge ønsket et parkeringsforbud her, men spesielt med de snømengdene som er nå har det blitt ekstra utfordrende. I dag fikk vi svar fra Bymiljøetaten:

«Viser til deres henvendelse.

Dere har anmodet om parkeringsforbud i Gamle Bygdevei fordi parkerte biler langs veien utfordrer trafikksikkerheten.

Bymiljøetaten har vært på befaring i området. Etaten anser det som hensiktsmessig å innføre parkeringsforbud på den ene siden av veien for å lette fremkommelighet på den aktuelle strekningen. Parkeringen flyttes nærmest fortau for å hindre ulovlig kjøring på fortau. Det er imidlertid innført møtelommer langs veien, slik at møtesituasjoner skal kunne løses på en trafikksikker måte.

Vi håper denne reguleringen vil lette fremkommeligheten i Gamle Bygdevei.

Ny skiltforskrift sendes på høring til andre offentlige etater med en høringsfrist på tre uker. Det må påregnes noe tid etter dette før skiltene blir satt opp.»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *