Gamle bygdevei behandlet i miljø og byutviklingskomiteen

Styreleder i Mortensrudgrenda har i kveld deltatt på «åpen halvtime» og overlevert følgende til Miljø- og bymiljøutviklingskomiteen i Søndre Nordstrand;

«Vi har registrert Bymiljøetatens plan om å endre reguleringen av Gamle Bygdevei mellom Mortensrudveien og Olasrudveien, og innføre ensidig parkeringsforbud. Bygdeveien Borettslag, Rudskollen Borettslag, Maikollen Huseierforening og Mortensrudgrenda Velforening representerer 461 husstander som har Gamle Bygdevei som eneste bilvei. Vi ber om at man revurderer tillatelsen til parkering langs denne strekningen i Gamle Bygdevei.

Parkeringssituasjonen har lenge vært utfordrende, og det har vært ønsket et parkeringsforbud lenge. Spesielt i vinter har situasjonen vært uoversiktlig og farlig, og har ført til en trafikkulykke mellom bil og Ruters buss. Vi mener forslaget om å tillate ensidig parkering er dårlig fordi:
• Det vil fortsatt gi en uoversiktlig trafikksituasjon, blant annet fordi det åpnes for parkering i svingen etter Jettegryta barnehage i retning Olasrudveien.
• Framkommeligheten vil ikke bli særlig bedre siden man fortsatt tillater gateparkering med dagens veibredde som er for smal til dette. Spesielt vinterstid vil dette være krevende.
• Spesielt vinterstid er vi bekymret for snørydding på fortauet siden de parkerte bilene langs fortauet vil sette begrensninger.
• Gangstrekket mellom Mortensrudveien og Jettegryta barnehage oppleves som utrygt for mange. Å tillate en rekke med parkerte biler langs fortauet vil blokkere for gatelysene (som er på andre siden av veien) og gjøre dette mer utrygt, spesielt siden det ofte er store biler/lastebiler parkert langs veien over lengre tid.

Den foreslåtte reguleringsendringen med møtelommer for passering kan gjøre framkommeligheten noe bedre, men for oss er ikke dette en god løsning på problemene vi har hatt lenge. Vi ber derfor Miljø- og byutviklingskomiteen i Søndre Nordstrand om å foreslå parkeringsforbud på begge sider av veien her. Om Bymiljøetaten ikke ønsker dette oppfordrer vi til at forslaget oversendes Oslo Bystyre for politisk behandling og overstyring av BYMs parkeringstillatelse.

Med vennlig hilsen

Yvonne Roth Fischer, styreleder, Bygdeveien Borettslag
Olav Engelsbråten, styreleder, Rudskollen Borettslag
Anne-Gry Rønning-Aaby, leder, Maikollen Huseierforening
Helge Rege Gårdsvoll, styreleder, Mortensrudgrenda Velforening»

Arild Andersson, som bor i Mortensrudgrenda, fremmet et forslag til komiteen om parkeringsforbud på begge siden av Gamle Bygdevei fra Mortensrudveien til Olasrudveien. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt av komiteen, så nå håper vi BYM lytter til politikerne og oss som bor her så vi får et parkeringsforbud som gir oss en tryggere lokalvei.

En kommentar til «Gamle bygdevei behandlet i miljø og byutviklingskomiteen»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *