Feiing av gangveier

Vi har mottatt noen spørsmål om det kan gjøres maskinell feiing av de interne gangveiene i grenda. Dette ser vi dessverre ikke at vi har mulighet til.

Vi har mottatt en tilbakemelding fra Skandinavisk Utemiljø som gjør brøyting for oss, der de skriver at de som har en fastpris for feiing men pris per tonn for deponering av feiemassen så vil kostnadene bli høyere denne våren. De har kjørt ut 2-4 ganger mer strøsingel enn normalt, og oppgir at deponeringsavgiften dermed kan være «betydelig høyere» enn normalt.

Fastprisen vi har i vår avtale er ca 50.000 kroner, pluss deponering av grusen. Deponikostnadene er usikre, men til sammenligning betaler vi mellom 5 og 10.000 i deponikostnader når vi tømmer sandfangene/kummene på lekeplassen.

Å gjennomføre maskinell feiing vil derfor være en betydelig merutgift. I budsjettet som vi fremla for generalforsamlingen i mars la vi inn 50.000 kroner ekstra, men dette var for å ta høyde for fjerning av snø, ikke for feiing etterpå. Denne budsjettposten har nå blitt brukt opp.

Vedtektene for Mortensrudgrenda Velforening sier i §6 at «Mellom generalforsamlingene forestår styret den daglige drift i samsvar med vedtekter, budsjett og vedtak i generalforsamlingen. […] Styret kan ikke forplikte foreningen utover det vedtatte budsjett.»

Styret ser dermed ikke at de har noen fullmakt til å bruke over 50.000 kroner ekstra på vintervedlikehold utover budsjettet, når dette ikke ble foreslått i generalforsamlingen.

Om noen lag ønsker det kan Skandinavisk Utemiljø gjøre maskinell feiing på deres område for deres regning. Alternativt kan man levere inntil 0.5 kubikkmeter med grus på Grønmo (mer informasjon her: https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/gjenbruksstasjoner/gronmo-gjenbruksstasjon/#gref), og Grønmo har nå åpent til kl 21.00 hver kveld.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *