Mortensrudgrenda Velforening med gave til Mortensrud festival

Velforeningen mottok i slutten av juli en forespørsel fra Mortensrud Festival om vi kunne bidra de med økonomisk støtte. Festivalen har tidligere mottatt rundt 100.000 kroner fra Oslo Sør satsningen, men siden denne er innrettet mot andre delbydeler i Søndre Nordstrand ville man i år få en del mindre inntekter.

Styret i Mortensrudgrenda har behandlet saken og besluttet å gi en støtte på 10.000 kroner til årets festival. Styret opplever festivalen som et positiv bidrag til bomiljøet, og noe innenfor velforeningens formål å støtte. Vi vil også kunne gjøre dette uten å bryte budsjettrammen som generalforsamlingen har gitt oss.

Vi er klare over at meningene om dette kan være delte. Derfor vil vi til neste års generalforsamling ta opp dette som et punkt til behandling under budsjettet, så generalforsamlingen får si sin mening om dette skal gjentas. Vi anså det ikke som nødvendig å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling for å støtte festivalen i år, når mangelen på økonomisk støtte var mer pressende. Ved å behandle dette på generalforsamlingen vår i mars kan vi også tidlig gi festivalen beskjed om hva de kan forvente.

Festivalen har revisor for revisjon av regnskap, og alle 100 som jobber som frivillige mottar intet honorar. Selve arrangementet gjennomføres på dugnad. Pengene går til leie av utstyr, markedsføring og artister/underholdning.

Et av styremedlemmene i Mortensrudgrenda, Lotte Andrea Baksaas, deltar aktivt i gjennomføringen av festivalen. Hun var derfor ikke med på å behandle saken i styret.

Vi ønsker festivalen lykke til og håper på godt vær og topp stemning!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *