Forhåndsvarsel om generalforsamling

Ordinær generalforsamling for Mortensrudgrenda Velforening blir den 21. Mars kl 1830 på Stenbråten skole.

I henhold til vedtektene forhåndsvarsles dette med innenfor 6 ukers frist.

Forslag som medlemmene ønsker behandlet på generalforsamlingen skal meldes skriftlig innen fire uker fra møtedato, det vil si innen 21. Februar.

Forslag skal sendes til:

  • E-post: styreleder@mortensrudgrenda.no
  • Post: Mortensrudgrenda Velforening, Postboks 68 Mortensrud, 1215 Oslo

Forslagene må inneholde beskrivelse av saken og forslagsstillers ønske om vedtak.

Dagsorden og sakspapirer vil bli sendt ut til medlemmene senest 14 dager før møtet. Dette varselet blir også delt ut i postkassene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *