Generalforsamlingen utsettes grunnet Coronaviruset

Gitt situasjonen rundt Coronaviruset har styret vedtatt at generalforsamlingen i Mortensrudgrenda utsettes til et senere tidspunkt.

For de enkelte sakene til behandling vil dette skje;

 • Behandling av årsberetning og regnskap utsettes til generalforsamling
 • Det sittende styret er innstilt til gjenvalg og fortsetter inntil videre
 • Forslagene får følgende effekt
  • Forslag 8.A om belysning på lekeplassen vil vi gjennomføre innhenting av anbud hvis dette er mulig. Vi anser det som lite kontroversielt om dette gjennomføres innenfor foreslåtte budsjett men vil avvente hvordan situasjonen utvikler seg.
  • Forslag 8.B om Sikkerhetsgruppen Nordstrand der fortsetter avtalen inntil videre
  • Forslag 8.C om Get der fortsetter avtalen inntil videre
  • Forslag 8.D tas til orientering
  • Forslag 8.E settes på vent. Naturligvis vil ikke en sosial samling være aktuelt så lenge smittefaren er stor. Det samme vil gjelde andre arrangementer som velforeningen arrangerer (dugnad, etc).
 • Budsjett
  • Forslaget til budsjett gjelder. Styret vil vurdere maskinell feiing av veier i tilfelle dugnad utgår
 • Kontingent
  • Kontingent med foreslått beløp faktureres. Eventuelle endringer vil bli reflektert ved kontingentinnkreving i 2021.
 • Styrehonorar
  • Styrehonoraret utbetales som foreslått, men ved eventuell endring vil styremedlemmer betale tilbake. Foreslått honorar er i tråd med vedtekter og valgkomiteens forslag

Ekstraordinær generalforsamling vil bli varslet i postkassene med minimum 1 ukes varsel. Alle forslag vil der bli formelt behandlet. Ellers vil informasjon bli lagt ut på Mortensrudgrenda.no og vår facebookside. Vi anbefaler at alle holder seg oppdaterte på myndighetenes tiltak.

Med vennlig hilsen

Styret i Mortensrudgrenda Velforening

En kommentar til «Generalforsamlingen utsettes grunnet Coronaviruset»

 1. Er det så at vi skal ha permanent pukkverk som nabo. (v/Shell) ?
  Det er både meget støyende og gir mye støv.
  Jeg mener det skulle vel være et kortvarig deponi for sten.
  Vi har jo både E6 og sorteringsanlegg for søppel.
  Alt forurensning må vel ikke ligge på et sted.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *