Forhåndsvarsel om ordinær generalforsamling til medlemmer i velforeningen

Ordinær generalforsamling for Mortensrudgrenda Velforening blir gjennomført den 13. mars.

I henhold til vedtektene forhåndsvarsles generalforsamling innenfor seks ukers frist.

Forslag som medlemmene ønsker behandlet på generalforsamlingen skal meldes skriftlig innen fire uker fra møtedato, det vil si innen 14. Februar. Forslag skal sendes til:

Epost: styreleder@mortensrudgrenda.no
Post: leveres i postkassen til Olasrudveien 91
Forslagene må inneholde beskrivelse av saken og forslagsstillers ønske om vedtak.

Dagsorden og sakspapirer vil bli sendt ut 14 dager før møtet. Etter vedtak på fjorårets generalforsamling er utgangspunktet digital distribusjon. Sakspapirene blir lagt på vår hjemmeside og det sendes ut nyhetsbrev på e-post når de er publisert der. Dersom du ønsker sakspapirene på papir kan du melde fra via skjema på hjemmesiden, e-post eller i postkasse som angitt over (gjelder ikke hvis du allerede har gjort dette).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *