Parkeringsforbud i Olasrudveien

I anledning parkeringsforbudet i Olasrudveien har vi sendt følgende henvendelse til Oslo kommune ved Bymiljøetaten;

Vi viser til nylig innført parkeringsforbud i Olasrudveien fra snuplassen og i retning Gamle Bygdevei. Vi har bedt om innsyn i saksgrunnlaget og fått dette i sak 2023/62798 som sier at dette er innført grunnet at veibredden er mindre enn 5.5 meter.

Basert på planinnsyn for Oslo kommune ser vi at det er regulert samme veibredde gjennom hele Olasrudveien, også de delene der det fortsatt tillates parkering. Det burde derfor være innenfor reguleringsplanen å tillate parkering fra snuplassen og frem til gangveien til lekeplassen. Om veibredden i praksis er smalere enn regulert kan vel Oslo kommune sørge for at reguleringsplanen følges.

Vi viser til dokument 202019777 – 12 mottatt fra Plan- og bygningsetaten 08.02.2021:

«Plan- og bygningsetaten har mottatt flere henvendelser om ulovlig kjøring på gangveier og etablering av parkeringsplasser i Mortensrudgrenda. Ifølge henvendelsene vi har mottatt har inntil 1/3 av eiendommene i Mortensrudgrenda etablert ulovlige parkeringsplasser på egen eiendom, og benytter gangveiene som kjøreadkomst.

Etablering av parkeringsplasser vil være søknadspliktig og i strid med gjeldende regulering. Etablering av parkeringsplasser nærmere nabogrense enn 1 m er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. En etablering av parkeringsplasser vil også medføre en endret bruk av gangveien til permanente kjøreveier, og vil dermed være i strid med gjeldende regulering.»

Oslo kommune avsluttet denne saken og oppfordret oss til å løse eventuelle utfordringer knyttet til parkering og kjøring på gangveiene internt. Styret i Mortensrudgrenda Velforening ønsker å ivareta grendas bilfrie soner samtidig som det finnes muligheter for parkering til de som har bil.

Av hensyn til trafikksikkerhet ønsker styret i Mortensrudgrenda Velforening at det fortsatt er parkeringsforbud forbi lekeplassen slik det ble innført i 2020. Ved befaringen av området i 2020 ble det ikke påpekt for smal veibredde i den delen av Olasrudveien som nå har fått parkeringsforbud.

At det nå er fjernet flere parkeringsplasser i Olasrudveien og at det ble parkeringsforbud i hele Gamle Bygdevei i 2022 skaper press på de interne veiene i Mortensrudgrenda, som er regulert som bilfrie. For å ivareta respekten for reguleringsplanen i området ber vi derfor om at Oslo kommune sørger for at regulert veibredde på 6 meter ivaretas gjennom Olasrudveien og at parkeringsforbudet fra snuplassen til lekeplassen dermed opphører.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *