Vedtekter for Mortensrudgrenda velforening

Vedtekter for Mortensrudgrenda velforening

Endret siste gang ved ordinær Generalforsamling nr. 30, 18.3.2015.

§ 1. MEDLEMSKAP
Medlemskap i Mortensrudgrenda Velforening er obligatorisk for alle som er eiere av eiendommer med gårds- og bruksnummer f.o.m Gnr. 180 Bnr.65 t.o.m Gnr.180 Bnr. 387, og er hjemlet i salgskontrakt for den enkelte eiendom. Ved salg plikter selger å informere kjøper om medlemsplikten., samt gi melding til velforeningens styre om ny eier. Fortsett å lese «Vedtekter for Mortensrudgrenda velforening»