Informasjon fra styret

logo_staende_sort_RGBStyret jobber for tiden med en rekke saker. Vi vil fortløpende informere via Facebooksiden og hjemmesiden om disse, men ønsker også å informere med dette brevet, som ble postlagt alle postkasser i forkant av fotballkampen søndag 21. august.

Kurvballstativ og lekeplassen for ungdom
De fleste har trolig sett at kurvballstativet fortsatt står på lekeplassen, noe som ble diskutert på årets generalforsamling. Vi er i prosess med å finne nye muligheter på lekeplassen tilrettelagt for eldre barn og ungdom. Er det noen som har ønsker eller forslag kan de gjerne ta kontakt med oss i styret på styret@mortensrudgrenda.no eller telefon 40454597.

Sykkeldag
Vi har satt dato for sykkeldagen i høst, og denne blir 25. September. Mer informasjon kommer i invitasjon senere.

Kabel-tv
Vi er i dialog med Canal Digital vedrørende komplettavtalen. Flere har vært i kontakt og ønsker en mulighet for å ha bredbånd fra Canal Digital uten kabel-tv pakken. Canal Digital er i en prosess for å tilby dette, men kan ikke ennå si om dette vil gjelde for oss og hvordan. Vi holder dialogen med Canal Digital fremover og vil informere om dette.

Parkering
Skiltene for parkeringsforbud på velforeningens område er satt opp og vi har en avtale med kranbilselskap som har hentet flere hengere som har vært hensatt ved lekeplassen. Vi har også sett flere parkeringer langs den kommunale Olasrudveien som blokkerer sikt for bilførere som ikke kan se barn som kommer fra lekeplassen. Vi oppfordrer til å ta hensyn ved parkering og holde lav fart ved passering av lekeplassen.

Planprogram for Mortensrud
Kommunen vil i august legge ut planprogram for Mortensrud på høring. Styret vil gjennomgå dette og gi innspill. Vi oppfordrer beboerne i grenda til å sette seg inn i planen og gjøre det samme.

Med vennlig hilsen
Styret i Mortensrudgrenda Velforening

Nabojoggen på onsdager klokken 20

Nabojoggen startet opp igjen onsdag 24. august kl. 20. Oppmøte ved store lekeplass i Olavsrudveien til gratis trening.

Velkommen til nye og gamle medlemmer. Vi håper også på å få igang igjen en gågruppe. Det er bare å møte opp på lekeplassen eller ta kontakt på facebook og si fra at du er interessert.

Fotballkamp på lekeplasen søndag, 21. august kl 15.00.

Vi arrangerer fotballkamp på lekeplasen førstkommende søndag, 21. august kl 15.00. Vi vil gjerne spille to kamper; en med voksne mot barn og en med de voksne i Olasrudveien mot de voksne i Granebakken/Gamle Bygdevei. Vi fyrer opp grillene og alle tar med grillmat til seg selv.

Akkurat nå melder yr regn på søndag, men vi håper på godt vær. Melding legges ut her og på hjemmesiden om vi må avlyse. Invitasjon kommer i postkassen snart, sammen med litt informasjon om det pågående arbeidet i styret.

Vi håper å se dere der!

Med vennlig hilsen Styret

Parkering i Olasrudveien – kan andre se barnet bak bilen din?

En av fordelene med å bo i Mortensrudgrenda er den store lekeplassen som mange barn benytter daglig. I det siste har vi dessverre observert flere farlige parkeringer i sørenden av lekeplassen der mange barn skal krysse Olasrudveien.

  henger-skjuler-sykkel  
Dette bildet viser en henger parkert helt inntil der barna går ut fra lekeplassen. Kan du se sykkelen som står parkert bak hengeren? Her er det en lastebil som har parkert ved den andre gangveien ut fra lekeplassen. For de som kommer forbi her er det umulig å se barn.
sykkel-bak-tilhenger lastebil-fra-siden

Olasrudveien er en kommunal vei så velforeningen har ingen adgang til å taue bort biler herfra eller komme med andre reaksjoner. Styret vil sende et brev til kommunen med disse bildene for å be de sperre av muligheten til å parkere biler her.

Vi i styret vil på det sterkeste oppfordre alle til å parkere hensynsfullt i grenda. Da må du tenke på at det kan komme barn fra lekeplasser og det er ikke alle som er like godt kjent i grenda, eller kjører sakte nok til å kunne stanse.

Bymiljøetaten har en døgnåpen vakttelefon som alle kan ringe når det observeres farlige parkeringer. Denne kan man nå på nummer 23 48 21 00 og jeg oppfordrer alle til å benytte seg av denne. Vi vil ha et trygt nærmiljø og har ingen barn å miste.

Med vennlig hilsen,
Styret i Mortensrudgrenda Velforening