Jeg flytter ut

For at vi skal kunne sende faktura til rett person og passe på at alle i grenda blir håndtert på en god måte er det viktig at vi i styret får beskjed når dere flytter ut og hvem som flytter inn.

Etter vedtektene gjør ny og gammel eier opp seg imellom for kostnader til kabel-tv og velforeningskontingent. Ved behov for fakturakopi kan velforeningen kontaktes.

Vær vennlig å fyll inn skjemaet under så vi kan følge opp så godt som mulig.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.