Skiltene om parkeringsforbud på velforeningens område

Vi har nå fått på plass skiltene om parkering. Det er viktig at biler, tilhengere og annet som står parkert inne på eiendommen blir flyttet så vi slipper å ringe for å taue bort disse.

    Skiltene om parkeringsforbud på velforeningens område er nå satt opp. Vi ber om at de respekteres.
Skiltene om parkeringsforbud på velforeningens område er nå satt opp. Vi ber om at de respekteres.

Protokoll fra den 31. ordinær generalforsamling i Mortensrudgrenda Velforening

Ordinær generalforsamling i Mortensrudgrenda Velforening ble avholdt onsdag 2. mars 2016 kl. 18.30 på Stenbråten skole.
Fremmøte: 50
Fullmakter: 12

Saker til behandling:
1. Valg av dirigent
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av referent
4. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen
5. Årsberetning fra styret
6. Regnskap med revisors beretning
7. Valg
a) Valg av styreleder
b) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år
c) Valg av varamedlem for 2 år
8. Forslag
8.1 Vedtektsendringer – Trafikksikkerhetfond
8.2 Vedtektsendringer – Parkeringsforbud
8.3 Forslag om fjerning av kurvballstativ
8.4 Forslag om informasjonsskriv
8.5 Forslag om håndheving av lover og regler i grenda
9. Budsjett, kontingent og styrehonorar

Protokoll genfors 2016