Tour de Mortensrudgrenda 2018

Vi arrangerer sykkelritt søndag 16. september kl 15.00 på lekeplassen. Rittet starter 15:15, men møt opp for påmelding fra kl 15.00.

Vi lager løype for de minste på grusbanen og en lengre runde i grenda for de som er litt større. Gratis å delta og alle får premie.

Alle som skal sykle må ha hjelm og fungerende bremser på syklene, både foran og bak.

Vi trenger hjelp fra noen til å være løypevakter og gjerne en mekaniker, så har du anledning til å hjelpe til så ta kontakt med styret på mortensrudgrenda@velforening.net eller send en tekstmelding/ring til 480 88 111.

Arrangementet har værforbehold. Eventuell avlysning vil bli meldt på Facebooksiden og internettsiden (www.mortensrudgrenda.no)

Mortensrudgrenda Velforening med gave til Mortensrud festival

Velforeningen mottok i slutten av juli en forespørsel fra Mortensrud Festival om vi kunne bidra de med økonomisk støtte. Festivalen har tidligere mottatt rundt 100.000 kroner fra Oslo Sør satsningen, men siden denne er innrettet mot andre delbydeler i Søndre Nordstrand ville man i år få en del mindre inntekter.

Styret i Mortensrudgrenda har behandlet saken og besluttet å gi en støtte på 10.000 kroner til årets festival. Styret opplever festivalen som et positiv bidrag til bomiljøet, og noe innenfor velforeningens formål å støtte. Vi vil også kunne gjøre dette uten å bryte budsjettrammen som generalforsamlingen har gitt oss.

Vi er klare over at meningene om dette kan være delte. Derfor vil vi til neste års generalforsamling ta opp dette som et punkt til behandling under budsjettet, så generalforsamlingen får si sin mening om dette skal gjentas. Vi anså det ikke som nødvendig å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling for å støtte festivalen i år, når mangelen på økonomisk støtte var mer pressende. Ved å behandle dette på generalforsamlingen vår i mars kan vi også tidlig gi festivalen beskjed om hva de kan forvente.

Festivalen har revisor for revisjon av regnskap, og alle 100 som jobber som frivillige mottar intet honorar. Selve arrangementet gjennomføres på dugnad. Pengene går til leie av utstyr, markedsføring og artister/underholdning.

Et av styremedlemmene i Mortensrudgrenda, Lotte Andrea Baksaas, deltar aktivt i gjennomføringen av festivalen. Hun var derfor ikke med på å behandle saken i styret.

Vi ønsker festivalen lykke til og håper på godt vær og topp stemning!