Innkalling til digital generalforsamling

Siden det er uavklart hvor lenge koronatiltakene vil vare ønsker styret å gjennomføre årets generalforsamling digitalt. Styret velger å innkalle med oppstart for generalforsamling om 2 uker som er innenfor frist for generalforsamling i våre vedtekter.

OBOS har laget en løsning for dette som er gratis å bruke og som har den funksjonaliteten vi trenger, så vi har valgt å benytte oss av denne. Her får vi mulighet til å gjennomføre avstemning og legge inn kommentarer til sakene i løpet av åtte dager. Dette vil fungere slik:

 1. Vi benytter oss av sakslisten fra den planlagte generalforsamlingen, og det behandles ingen nye saker. På baksiden står en opplisting av sakene som skal behandles, med nåværende forslag til vedtak.
 2. Andre forslag til vedtak på sakene må sendes inn til styret innen 15. mai. Dette fordi alle forslag må legges inn i løsningen før generalforsamlingen starter. Forslag kan leveres via epost til styreleder@mortensrudgrenda.no eller via postkasse til styreleder i Olasrudveien 91 (Helge Rege Gårdsvoll). Forslag til vedtak må inkludere navn og adresse på forslagsstiller.
 3. Avstemning vil være mulig i åtte dager med start fra 21. mai klokken 16:00 til 29. mai klokken 18:00. Stemmen din kan endres frem til avslutning. Det vil bli sendt ut informasjon via SMS og/eller e-post. For å utføre dette trenger vi derfor at du fyller inn et skjema på www.mortensrudgrenda.no med navn, adresse, epost og mobiltelefonnummer for å delta.
 4. Hvis du ikke ønsker/kan delta digitalt er det mulig å levere en skriftlig stemme. Den må leveres i postkassen i Olasrudveien 91 innen 29. mai. Papirstemmer vil bli gjennomgått med protokollunderskrivere i etterkant av møtet.

 

Vi ber deg derfor om å gjøre dette innen 15. mai:

Med vennlig hilsen

Styret i Mortensrudgrenda velforening

Saker til behandling med forslag til vedtak

Her beskrives sakslisten og gjeldende forslag i punktlisten under. Kommentarer er i kursiv tekst.

Valg av dirigent og referent utgår gitt digital løsning. Forslag 8.E (Bygdeball) trekkes

Sak 1: Godkjenning av innkalling

 • Godkjennes

Sak 2: Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

 • Kyrre Johansson og Brita Rundhaug Røvær

Sak 3: Årsberetning fra styret

 • Godkjennes

Sak 4: Regnskap med revisors beretning

 • Godkjennes

Sak 5: Forslag 8.A – Mer belysning av den store lekeplassen (fra Erik Luthman, Olasrudveien 52)

 • Styret gis fullmakt til å innhente tilbud og utføre dette innen foreslått budsjett

Sak 6: Forslag 8.B – Sikkerhetsgruppen Nordstrand (fra Arild Andersson, Granebakken 47)

 • Arild Anderssons forslag; kutte ut hele vakttjenesten
 • Styrets forslag; avtalen fortsetter

Sak 7: Forslag 8.C – Get (fra Arild Andersson, Granebakken 47)

 • Arild Anderssons forslag; bes klargjort innen 15. mai
 • Styrets forslag; avtalen fortsetter

Sak 8: Forslag 8.D – bilvrak (fra Arild Andersson, Granebakken 47)

 • Det oppfordres til å fjerne bilvrak fra egen tomt

Sak 9: Budsjett, kontingent og styrehonorar

 • Budsjett, kontingent følger styrets forslag og styrehonorar følger valgkomiteens forslag.

Sak 10: Valg

 1. Styreleder; Helge Rege Gårdsvoll (gjenvalg)
 2. Styremedlemmer; Randi Buckley (gjenvalg), Lotte Baksaas (gjenvalg)
 3. Valgkomite; Katrine Kjøde (gjenvalg)
 4. Revisor; Eivind Grytnes (gjenvalg)

Andre kandidater må sendes inn innen 15. mai. Kandidater må ha sagt ja til å stille for å bli foreslått. Det anbefales å sende inn en liten beskrivelse av kandidaten.