Parkeringsforbud i Gamle Bygdevei

Mortensrudgrenda Velforening har som flere andre sendt henvendelser til Bymiljøetaten på grunn av den trafikkfarlige situasjonen som har vært i Gamle Bygdevei denne vinteren. Vi har jo lenge ønsket et parkeringsforbud her, men spesielt med de snømengdene som er nå har det blitt ekstra utfordrende. I dag fikk vi svar fra Bymiljøetaten:

«Viser til deres henvendelse.

Dere har anmodet om parkeringsforbud i Gamle Bygdevei fordi parkerte biler langs veien utfordrer trafikksikkerheten.

Bymiljøetaten har vært på befaring i området. Etaten anser det som hensiktsmessig å innføre parkeringsforbud på den ene siden av veien for å lette fremkommelighet på den aktuelle strekningen. Parkeringen flyttes nærmest fortau for å hindre ulovlig kjøring på fortau. Det er imidlertid innført møtelommer langs veien, slik at møtesituasjoner skal kunne løses på en trafikksikker måte.

Vi håper denne reguleringen vil lette fremkommeligheten i Gamle Bygdevei.

Ny skiltforskrift sendes på høring til andre offentlige etater med en høringsfrist på tre uker. Det må påregnes noe tid etter dette før skiltene blir satt opp.»

Fakturering for Get

Jeg har fått mange spørsmål om faktureringen av Get-abonnement i dag. For å oppklare; man faktureres fra Velforeningen for grunnpakken fra Get, og så vil man bli fakturert fra Get for eventuelle tilleggstjenester (raskere bredbånd, flere kanaler, annen dekoder osv).

Grunnprisen vi betaler er 350 kr per måned. Regningen nå er for perioden fra 15. November til 31. Desember (vi betalte først fra 15. November siden det var problemer med oppstarten). Fakturaen vi har sendt ut er avrundet til 530 kroner, fordi vi opplever at om vi fakturerer eksakte beløp på øret blir det avrundet fra beboerne og vi ender opp med en lang liste med reskontro.

Vi har fakturert for november og desember for å ha dette med i 2017-regnskapet, og vil igjen ha halvårlig fakturering for 2018. Da vil vi fakturere 2200 kroner per halvår, som er 100 kr over beløpet vi faktureres for Get. Dette er litt høyere for å dekke fakturakostnader og for å gi oss litt likviditet siden ikke alle betaler i tide.

Fakturaen angir at hvis man har bredbånd og tv vil bredbåndsandelen være 99 kr per måned, og det vil si at TV-delen er resten. Teksten spesifiserer også at det er opp til hver enkelt beboer hvilke tjenester man har. De fleste har valgt TV+bredbånd, men noen har også valgt bare tv eller bare internett. For de vil kostnadsspesifiseringen være forskjellig.

Grunnen til at vi ikke har spesifisert dette er den nye personvernlovgivningen som snart trer i kraft. Denne krever at vi som organisasjon lagrer et absolutt minimum av personopplysninger. Hvilken preferanse du som beboer har for TV, TV+bredbånd eller bare bredbånd er å definere som en personopplysning, siden det sier noe om din adferd. Det Velforeningen har behov for å vite er ditt navn og adresse så vi kan avstemme dette med fakturaen fra Get, og så skal alle betale det samme beløpet uavhengig av hvilke tjenester man bruker. Skulle vi samlet inn informasjon om din adferd i tillegg kreves det et eksplisitt samtykke. Dette er det forbudt for oss å anta at er gitt, og vi vil også bli pålagt å jevnlig informere deg om hvilket samtykke du har gitt og du skal kunne enkelt trekke det tilbake. Vi vil også måtte inngå en databehandleravtale med Get siden de må utlevere personopplysninger til oss som vi ikke kan si at vi har et annet grunnlag for enn samtykke. Dette vil naturlig nok påføre oss en god del ekstra kostnader og arbeid. Derfor har vi sagt at om du trenger dokumentasjon på hvilke tjenester du har bør du få dette fra Get.