Nordstrands blad om felt 16

Styreleder har uttalt seg til Nordstrands blad om den planlagte opplyste «tverrforbindelsen» gjennom viltkorridoren som er mellom felt 16 og Mortensrudgrenda.

Vi er svært skeptiske til at det er planlagt en opplyst tverrforbindelse på 1.2-1.6 meter, og med 2 meter brede åpninger gjennom en viltkorridor. Vårt innspill er at dersom det skal være en forbindelse bør den legges der de fleste går i dag på stien langs gjerdet til Jettegryta barnehage.

Det er også lagt opp til flere små leiligheter i siste utgave av planene for felt 16, noe vi også har uttalt oss sterkt kritisk til.

Hele saken kan leses her

 

 

Gjenstående arbeider etter fiber

Etter fiberleggingen er det noen lag som har behov for å asfaltere hele gaten sin, og vi har fått et tilbud fra OBOS entreprenør for dette. Det var ganske kostbart så vi har innhentet et alternativ tilbud, men det har tatt noe tid. Nå er det til vurdering hos de lagene det gjelder ut denne uken. Entreprenøren til OBOS gir gratis rigg for asfaltering forutsatt at asfaltering og andre oppfølgingspunkter tas samtidig, så derfor har ikke andre ting blitt gjort mens vi har innhentet tilbud. Men vi jobber for at dette nå skal kunne avklares og startes opp så snart som mulig.

For gatelys er planen nå at det skal gjøres grundige undersøkelser og finne eksakte skadesteder i løpet av uke 26 og 27, planleggs utbedring i uke 28 og så utføre dette i uke 29-34.