Innkalling til generalforsamling

 

Ordinær generalforsamling for Mortensrudgrenda Velforening blir gjennomført den 13. mars kl 18:30 i meninghetshuset ved Mortensrud kirke.

Generalforsamlingen er det høyeste organet i velforeningen, og styret står for den daglige drift i tråd med det som vedtas her om lekeplassen, brøyting og fibernettet. På generalforsamlingen har du anledning til å bli hørt, delta i diskusjoner, påvirke utviklingen i grenda og velge det styret som skal forvalte vårt felles bomiljø i det kommende året.

Til behandling på generalforsamlingen er de sakene som er foreslått av beboerene, og sakspapirene er nå tilgjengelige 2024 innkalling genfors MORTENSRUDGRENDA

Forhåndsvarsel om ordinær generalforsamling til medlemmer i velforeningen

Ordinær generalforsamling for Mortensrudgrenda Velforening blir gjennomført den 13. mars.

I henhold til vedtektene forhåndsvarsles generalforsamling innenfor seks ukers frist.

Forslag som medlemmene ønsker behandlet på generalforsamlingen skal meldes skriftlig innen fire uker fra møtedato, det vil si innen 14. Februar. Forslag skal sendes til:

Epost: styreleder@mortensrudgrenda.no
Post: leveres i postkassen til Olasrudveien 91
Forslagene må inneholde beskrivelse av saken og forslagsstillers ønske om vedtak.

Dagsorden og sakspapirer vil bli sendt ut 14 dager før møtet. Etter vedtak på fjorårets generalforsamling er utgangspunktet digital distribusjon. Sakspapirene blir lagt på vår hjemmeside og det sendes ut nyhetsbrev på e-post når de er publisert der. Dersom du ønsker sakspapirene på papir kan du melde fra via skjema på hjemmesiden, e-post eller i postkasse som angitt over (gjelder ikke hvis du allerede har gjort dette).

Forhåndsvarsel om ordinær generalforsamling til medlemmer i velforeningen

Ordinær generalforsamling for Mortensrudgrenda Velforening blir gjennomført den 22. Mars 2022. Vi planlegger i år for fysisk møte da det antas at smittevernreglene vil tillate dette. Nærmere beskrivelse av gjenomføringen vil bli gitt i innkallingen som kommer senest 14 dager før møtet.

I henhold til vedtektene forhåndsvarsles generalforsamling med innenfor seks ukers frist.

Forslag som medlemmene ønsker behandlet på generalforsamlingen skal meldes skriftlig innen fire uker fra møtedato, det vil si innen 22. Februar. Forslag skal sendes til:

  • Epost: styreleder@mortensrudgrenda.no
  • Post: Mortensrudgrenda Velforening, Postboks 68 Mortensrud, 1215 Oslo

Forslagene må inneholde beskrivelse av saken og forslagsstillers ønske om vedtak.

Dagsorden og sakspapirer vil bli sendt ut til medlemmene senest 14 dager før møtet.

Innkalling til generalforsamling og påmelding

Sakspapirene til årets generalforsamling ligger her: 2021 innkalling genfors MORTENSRUDGRENDA. Papirene er sendt til trykkeri og vil bli distribuert fysisk til alle beboere så snart de er klare.

For å delta på generalforsamlingen må du melde deg på og registrere ditt telefonnummer, eller oppgi at du ønsker stemmeseddel på papir. Dette gjør du her; https://www.mortensrudgrenda.no/pamelding-digital-generalforsamling-2021/

Årsmøtet gjennomføres i løpet av 8 dager og starter 18. mars. Det betyr at i løpet av disse dagene kan man logge inn og avlegge sin stemme. Det er mulig å legge til kommentarer på sakene og endre din stemme frem til møteslutt, men det er ikke mulig å endre forslagene til vedtak etter at møtet har startet

Andre forslag til vedtak
Når årsmøtet starter er alle forslag til vedtak låst, så det kan ikke komme nye forslag underveis. Dette er fordi det er mulig å logge inn og avlegge stemme fra start, og da må alle mulige alternativer være tilgjengelig. Ønsker du å fremme andre forslag enn de som er beskrevet her må de derfor sendes inn før møtet starter. Det kan du gjøre ved å sende til styreleder@mortensrudgrenda.no eller via post til Olasrudveien 91 innen 17. mars.

Valg
Valgkomiteens forslag til de valgene som skal gjøres er vedlagt. Det er IKKE mulig å legge til benkeforslag etter at årsmøtet har startet. Eventuelle benkeforslag må derfor varsles til styreleder@mortensrudgrenda.no eller via post til Olasrudveien 91 innen 17. mars.