Varsel om generalforsamling

Ordinær generalforsamling for Mortensrudgrenda Velforening blir den 13. Mars kl 1830 på Stenbråten skole.

I henhold til vedtektene forhåndsvarsles dette med innenfor 6 ukers frist.

Forslag som medlemmene ønsker behandlet på generalforsamlingen skal meldes skriftlig innen fire uker fra møtedato, det vil si innen 13. Februar. Forslag skal sendes til:
• Epost: styreleder@mortensrudgrenda.no
• Post: Mortensrudgrenda Velforening, Postboks 68 Mortensrud, 1215 Oslo

Forslagene må inneholde beskrivelse av saken og forslagsstillers ønske om vedtak.

Dagsorden og sakspapirer vil bli sendt ut til medlemmene senest 14 dager før møtet.

Dette varselet er også distribuert i postkassene.

Tilbud om oppgradert Get boks

Antall klager vi har mottatt til styret har gått ned etter oppstartsproblemene med Get, men fra samtaler vi har hatt med flere forstår vi at Get boks mikro fortsatt oppleves som ustabil når det kommer til tjenester som opptak og start forfra. Vi har derfor tatt problemene opp med Get.

Vi aksepterte Get boks mikro som standardboks under den forutsetning av at disse tjenestene fungerte som forventet. Når de ikke har gjort dette har vi bedt Get om at beboerne kan få Get Box II som er en boks med innebygd lagring, i stedet for Get Sky som micro benytter. Get Box II har også støtte for pause.

Get vil gjennomføre en ringerunde til alle beboerne med tilbud om kostnadsfri oppgradering til denne boksen. Det kan ta noe tid for de å ringe alle, og vi vil informere når de er ferdige så man kan få ordnet dette i tilfelle de ikke har kommet gjennom på telefon.

For de som allerede har oppgradert til Get Box II har de startet prosessen med å kreditere utgiftene.

Get gjør dette fordi de naturligvis ikke ønsker misfornøyde kunder, og styret deler håpet om at vi med dette får en god tjeneste.

Brøyting etter snøfallet 16. januar

Brøytingen etter snøfallet 16. januar har vært ekstra krevende for vår leverandør. De hadde mannskaper ute helt fra natt til 16. januar og gjennom hele dagen og var i Mortensrudgrenda utover natten for å brøyte.

Det store snøfallet gav ekstra utfordringer, både for mannskapene til å komme seg frem til Mortensrudgrenda og ekstra slitasje som krevde reparasjoner før brøytingen kunne fortsette. Det var også problematisk for selskapet med biler som stod parkert eller som kjørte seg fast og hindret de i å utføre arbeidet. Alt tilgjengelig materiell var ute og jobbet fra leverandør.

Vi ber om at de som har tilbakemeldinger på enten skader eller manglende brøyting sender dette på epost til styret på styreleder@mortensrudgrenda.no, så kan vi følge dette samlet opp med leverandør.

Avtalen vi har omfatter ikke snørydding for inngangspartier og tett inn til garasjeporter. Vi må i tillegg lagre snø der dette er mulig, siden man ikke kan fjerne all snøen. Det er adgang til å legge snø i inngangspartier/parkeringsplasser ved husene og ellers der det må til for å løse oppgavene.

Styret viser ellers til årsmeldingen hvor det påpekes at mange beboere har satt opp gjerder eller utvidet hagen ut over sin egen eiendom. Dette gjør at de interne veiene som er regulert til å være 3 meter brede ikke har plass til oppbevaring av snø, spesielt ikke når vi har slike mengder som nå. Vi oppfordrer fortsatt til å tilbakestille til tomtegrensene. Kart og oversikt over tomtegrenser finnes enkelt på offentlige kart, for eksempel www.seeiendom.no