Ofte stilte spørsmål om fiber

Det er noen spørsmål som går igjen om fiber og i denne posten vil vi besvare de som sannsynligvis flere har.

Hvorfor fiber? Vi har ingen problemer med nett eller TV-signal?
Det er generalforsamlingen i Mortensrudgrenda Velforening som har vedtatt at vi skal bytte til fibernett. Det er nok flere i grenda som ikke opplever problemer med nett eller tv-signal i dag, men det er også en del som har opplevd problemer i det siste. Siden nettet er 40 år gammelt og teknologiutviklingen har kommet med bedre løsninger ble det i fjor fremmet et forslag om å undersøke mulighetene for fiber. Det ble gjort og vi fikk et tilbud fra OBOS OpenNet som generalforsamlingen har valgt å gå for.

Hva må vi betale for installasjonen og for Internett og TV etterpå?
Det må ikke betales noe for installasjonen. Det vil være en månedlig kostnad per husstand på 250 kr for Internett, som er inkludert for alle i den nye avtalen. TV kommer i tillegg og man kan velge mellom Riks-TV, Allente (tidligere Canal Digital) og Strim.

Må vi ha fiber til mitt hus?
Nei, det er valgfritt å knytte seg til velforeningens kabelnett i følge våre vedtekter. Avtalen med Telia på dagens nett vil ikke bli forlenget etter den går ut, så de neste fem årene er det fiber fra OBOS OpenNet vi tilbyr. Vil du ikke ha fiber må du ordne med Internett og TV selv. Vi anbefaler sterkt å bli med på fiber da installasjonen nå er dekket, og prisen du vil betale for Internett er lav sammenlignet med konkurrerende tilbud. Internetthastigheten fra OBOS vil være 1000/1000 Mbit, noe som er langt raskere enn hva vi har i dag.

Hva er en føringstillatelse?
Siden dere eier huset og tomten selv trengs det en tillatelse for å legge fiber inn til huset. Se mer i denne saken; https://www.mortensrudgrenda.no/2023/05/10/foringstillatelse-for-fiber/. Vi vil gjerne ha inn føringstillatelser innen 10. juni så vi kan planlegge videre og vite om noen absolutt ikke vil ha fiber. Vi har bedt hvert lag om en kontaktperson for å samle hjelpe oss med å samle disse inn, men har du ikke hørt fra din kontaktperson kan du kontakte styreleder@mortensrudgrenda.no for å få dokumentet, eller stikke innom i Olasrudveien 91 så er det mulig å få signert denne der.

Hvordan gjøres installasjonen?
Det vil bli lagt inn en fiberkabel til hvert hus. Denne vil antageligvis bli lagt gjennom hagen i en liten grøft (anslagsvis 25 cm bred og like dyp), men eksakt plassering blir bestemt etter befaring og etter deres ønsker så langt som mulig. Fiberen vil bli avsluttet i ett punkt inne i huset (antageligvis der dere har TV i dag om dere ønsker det) og det blir installert en WiFi-ruter for trådløst nett. Utvidelse av WiFi kan kjøpes fra OBOS Opennet eller dere kan ordne dette selv. Det vil ikke bli et internt nett i huset slik dere typisk har med coax i dag.

Hvordan unngås skade på fiberen når den legges i hagen, ved f.eks. graving?
Etter at fiberen er lagt inn vil det være huseiers ansvar å være forsiktig med graving der fiberen går. Det anbefales å dokumentere dette f.eks. i Boligmappa (boligmappa.no) og informere om dette ved salg av huset. Det vil legges én fiber fra et sentralt punkt inn til hvert hus i grenda, så en skade på fiberen i en hage skal i utgangspunktet ikke påvirke flere. Velforeningen vil få full dokumentasjon på hvor alle fibre går fra OBOS.

Kan fiberkabelen legges i rør vi har fra før? 
Hvis det er plass i eksisterende rør kan dette undersøkes ved befaring. Å trekke ut coax-kabelen som gir Internett i dag for å legge fiberkabel i samme rør er antageligvis ikke mulig da kabler kan sette seg fast i rørene etter hvert. Vi kommer tilbake til mer detaljer om når befaring skjer, men du kan gjerne si fra om det finnes rør inn til ditt hus, så noterer vi oss dette.

Når får vi mer informasjon om befaring, installasjon og oppstartstidspunkt?
Dette vet vi ikke ennå, men vil si fra så snart vi har informasjon om. Planen er at vi skal være klar i løpet av høsten. Det anbefales sterkt å abonnere på nyhetsbrev for å få siste nytt. Du finner også informasjon på OBOS OpenNets hjemmesider

Er vi låst til OBOS for alltid nå?
Vi har en bindingstid på 5 år og i denne perioden vil ikke prisen på Internett bli justert. Etter dette eier vi fibernettet selv og kan bytte til en annen leverandør, eller fortsette med OBOS om vi er fornøyde med de.

Hvem kan jeg kontakte ved spørsmål som ikke er besvart her?
Du kan sende en epost til styreleder@mortensrudgrenda.no så svarer vi så raskt vi kan.

Føringstillatelse for fiber

OBOS OpenNet skal levere ny fiber til oss som erstatning for vårt eksisterende kabelnett. Dette vil bil utført i løpet av høsten. Formelt sett trenger vi en føringstillatelse for å installere fiber til deg. For å hjelpe styret har vi bedt om at en kontaktperson i hvert garasjelag innhenter signatur på dette og du blir snart kontaktet om dette. Hvis ditt lag ikke har sendt kontaktperson ber vi om at det gjøres.

Tillatelsen gir OBOS tillatelse til å føre fiberkabel til ditt hus over din eiendom. Det setter krav til entreprenøren som gjør jobben og legger til grunn at fiberen legges der det avtales etter befaring. Vi vil søke å legge fiber der du ønsker det selv, men detaljene for dette blir klarlagt senere. Dato for slik befaring er ikke satt.

Hvis du ikke ønsker å ha fiber (og dermed ordne internett/TV selv etter at vi avslutter leveransen med Telia) ber vi om at beskjed sendes styreleder@mortensrudgrenda.no eller til din kontaktperson i garasjelaget. Dersom du har spørsmål kan du også sende det til samme adresse. Det er ikke alle detaljer som er fastlagte for når installasjonen starter opp og hvor fibrene skal gå gjennom grenda, men for de som uansett tenker at fiber skal vi ha setter vi pris på om den formelle avtalen kan signeres nå. Det er 288 husstander som skal involveres her, så vi får litt jobb med dette fremover. Men etterpå står vi med et moderne fibernett som vil fungere i veldig mange år fremover!