Mortensrudgrenda bytter kabel-tv og bredbåndsleverandør

Generalforsamlingen vedtok i mars at «Styret gis fullmakt til å inngå ny avtale for kabel-TV og bredbånd, der velforeningens medlemmer skal få mulighet til å velge hvilke tjenester de ønsker fritt.» Styret har etter dette hentet inn tilbud fra både Canal Digital og Get, og har vurdert tilbudet til Get som det som best oppfyller vedtaket fra generalforsamlingen.

Med avtalen fra Get vil alle beboere få:

 • En mer fleksibel komplettavtale. Alle vil betale den samme prisen, men for denne få tre alternativer som man styrer helt selv:
  • En grunnpakke med kombinasjon av kabel-tv og bredbånd, som i dag. Hastigheten for bredbånd vil være 50 Mbit, mot 30 som vi har hos Canal Digital i dag.
  • Bare bredbånd, men da med høyere hastighet (250 Mbit) enn ved kombinert kabel-tv og bredbånd
  • Bare TV, og da med flere kanaler enn med kombinasjon kabel-tv og bredbånd
 • Alle vil også få utdelt 2 dekodere for kabel-tv når vi inngår avtalen, inkludert i grunnprisen. Det er mulig å leie flere dekoder om det er ønskelig.

TV-pakkene til Get er noe annerledes enn hos Canal Digital. Hos Get har man ikke et fast antall kanaler, men en «poengsum» man bruker for å velge kanaler. Det er blant annet mulig å velge å ha Eliteserie og OBOS-fotball fra Eurosport som en del av grunnpakken, eller HBO, eller velge å ha mange ulike kanaler som man har hos Canal Digital.

De viktigste grunnene til at vi har valgt Get er:

 1. De tilbyr den fleksibiliteten som velforeningens medlemmer har bedt om på generalforsamlingen. Canal Digital kan ikke tilby dette nå.
 2. Kvaliteten på TV-tilbudet anses som minst like god som hos Canal Digital. Man har valget mellom sport, HBO, eller flere ulike kanaler. De to dekoderne som vil bli levert er av type Get boks Mikro som tilbyr funksjonalitet som opptak, start forfra og arkivløsninger.
 3. Prisene for oppgradering av bredbåndshastighet er lavere hos Get enn hos Canal Digital, med unntak av 500 Mbit hvor prisene er like.Prisen for Get vil være 349 kroner per måned (prisen indeksjusteres med vanlig prisstigning hvert år). Dette er en pris som ligger ca 150 kroner under dagens månedspris, som gjør at alle husstander vil få en årlig besparelse på nærmere 2000 kroner. Samtidig får man en bedre standardavtale med høyere bredbåndshastighet, og ekstra dekoder inkludert.

Spørsmål om den nye avtalen kan sendes til styreleder@mortensrudgrenda.no, men vi ber deg også om å lese listen vi har laget under. Mer informasjon vil også bli lagt ut fremover. Her vil vi legge til nye spørsmål om det er flere som lurer på det samme.

Spørsmål og svar

Når skjer overgangen? Dato er ikke endelig fastsatt, men vi kommer til å bytte leverandør i starten/midten av oktober. Dette gir oss tid til å planlegge overgangen uten at det kolliderer med sommerferie, og Get får installert sitt utstyr i vårt nett.

Skal man legge fiber og grave nye kabler? Nei. Det har vært viktig for oss at man benytter dagens interne spredenett for kabel-tv. Det har skjedd teknologiske fremskritt de siste årene som gjør at dette kan tilby god hastighet for bredbånd (opp til 500 Mbit) som vi mener vil være tilstrekkelig for de aller fleste. I tallene vi har fått fra Canal Digital ser vi at det er veldig få av grendas beboere som har oppgradert til denne hastigheten. Det er Mortensrudgrenda som eier dagens interne spredenett (kabel-tv kablene) så det som skal endres her er at Get installerer sine bokser i dette nettet. I tillegg vil de skifte antennekontakten i husene.

Kommer vi til å være uten TV og Internett? Det legges opp til at utstyret du skal benytte med Get deles ut i forkant av byttet, så du har alt klart. Det vil kunne være noe bortfall av tjenestene den dagen byttet skjer, men vi vil søke å holde dette til et minimum. Det vil bli nærmere informert om dette når det nærmer seg.

Hva skal jeg gjøre med Canal Digital utstyret? Canal Digital eier en T-We dekoder og kabelmodem som er i hvert hus. Dette legger vi til grunn at skal leveres tilbake, så det må hver beboer beholde til nærmere beskjed blir gitt. Vi legger i utgangspunktet opp til å gjennomføre en innsamling en kveld etter at byttet til Get er gjort, men vil komme med nærmere informasjon om dette.

Men jeg har jo kjøpt ekstra Canal Digital dekoder? Ekstra dekodere med Canal Digital er kjøpt, så de er dine. De kan selges på f.eks. Finn til andre kunder av Canal Digital som kan bruke disse.

Når kommer regningen for kabel-tv og bredbånd? Vi har fått en faktura fra Canal Digital for andre halvår, men har valgt å ikke viderefakturere den til beboerne på denne siden av sommeren, siden den vil bli justert for at avtaleperioden blir kortere. Vi kommer med beskjed når denne fakturaen blir videresendt, det vil skje i august.

Kan jeg beholde Canal Digital? Nei, det er ikke mulig å kombinere to ulike leverandører. Generalforsamling gav styret fullmakt til å inngå en ny avtale, og det har vi nå gjort slik at vi får gode rabatter siden vi har en fellesavtale for alle beboere.

Kom ikke Canal Digital med et like bra tilbud? Canal Digital kan ikke tilby den fleksibiliteten som Get kan med å ha bare bredbånd. Dette er noe flere beboere har ønsket, og som generalforsamlingen derfor har vedtatt som en forutsetning for ny avtale. Prismessig ville det nye tilbudet til Canal Digital kommet likt ut for grunnpakken til Get, men med lavere bredbåndshastighet, en dekoder inkludert, og dyrere priser for å øke hastigheten på bredbånd.

Vil vi fortsatt få faktura som spesifiserer bredbånd og kabel-tv? Nei, dette vil ikke lenger være mulig, siden det er du som beboer som selv velger om du har bare bredbånd, bare tv, eller en kombinasjon. Dette bør vedlegges som ekstradokumentasjon når du ber om refusjon fra f.eks. din arbeidsgiver, og vil være noe Get vil tilby. Velforeningen vil ikke sitte med oversikt over hvilke tjenester du som beboer benytter deg av.