Oppgraderinger på lekeplassen starter fredag 27. april

Fredag 27. april starter leverandør med montering av nytt skliestativ, utbytte av huskestativ, reparasjoner og legging av gummibark enkelte steder.

VIKTIG! Det vil bli satt opp sperringer der det legges gummibark for at denne kan herde. Sperringene må respekteres og vi ber alle sørge for dette.

Asfaltering

Siden dugnaden på fellesarealet er unnagjort og mange av lagene har gjennomført eller vil gjennomføre dugnad snart er det på tide å komme videre med prosessen rundt asfaltering for de som ønsker dette. Det er i kveld sendt ut epost til de som har meldt interesse med et arealestimat.

Til orientering har følgende lag meldt inn interesse:
A1
C10
C11
D14
E18/E19
F8
En privat stikkvei delt av flere beboere

Det er fortsatt mulig å melde interesse, men det bør da skje ganske raskt siden vi snart vil sende ut anbudet. Send i tilfelle en epost til styreleder på styreleder alfakrøll mortensrudgrenda.no

Oppdatering om Get

Styret har etter generalforsamlingen i Mortensrudgrenda hatt en oppfølging med Get på de kommentarene som ble fremmet der. Forslaget som ble fremmet til Generalforsamlingen om å si opp avtalen fikk ikke flertall, men vi vil jobbe videre med oppfølging av avtalen siden det var klart at noen av beboerne fortsatt har problemer. Get har testet opptak med flere Get Box Micro uten å kunne gjenskape de problemene vi har, og ønsker tilbakemelding om dette fortsatt er problematisk.

Vi tok opp flere punkt, kort oppsummert:

  • Utfordringer knyttet til kundeservice, både med tanke på ventetid, og at det har blitt gitt ulike beskjeder
  • Utfordringer knyttet til Get Box Micro og opptak for de med flere Tver

Kundeservice

Get tar selvkritikk på kundeservice og at de ikke hadde sørget for god nok opplæring i avtalen vi har. Vi er den første velforeningen som har denne Flex-avtalen, så det er noe av årsaken. Get vil jobbe videre for å forbedre kundeservice.

Opptak når man har kombinasjon av Box 2 og Micro

Get har ikke satt noen dato for når man kan ha opptak om man har en kombinasjon av Get Box 2 og Mikro i samme husstand. De mener at det beste vil være å finne årsaken til at man har ustabilitet om man har mer enn 1 Get Box Mikro. I utgangspunktet er ikke kombinasjon av Get Box 2 og Micro anbefalt, og at vi ble tilbudt dette som en løsning for de som opplevde ustabilitet skyldes manglende intern avklaring hos Get.

Ustabiltet med Micro

Get sier at feilmønsteret vi har opplevd ikke har blitt fanget opp før nå, og de har etter dette testet funksjonaliteten på nytt uten å kunne gjenskape problemene, og oppgir at de har gjennomført «behørig testing.» Get har derfor bedt om at vi gir så konkret informasjon som mulig om de som har problemer. Vi vil derfor be de som har flere Get Box Micro (og ikke har Get Box 2) om å ta kontakt med oss om de fortsatt har problemer med skjemaet under.

Har du Get boks 2?(nødvendig)

Denne informasjonen vil vi samle opp og sende inn til Get så de kan ha en oppfølging og sørge for å komme til bunns i problemene.

Problem med fryst bilde/sort skjerm

Man har identifisert et problem med fryst bilde/svart skjerm på Get Box Micro som har blitt rettet i programvaren. En ny oppdatering som løser dette vil bli sendt til alle boksene i løpet av denne uken (uke 15). Man kan reboote dekoderen for å hente programvaren umiddelbart.

Software / hardwarefeil

Get presiserer at de problemene som har vært er knyttet til softwarefeil. Det er bare de helt fundamentale feilene som krever at man bytter boks, slik som når den er helt død, ikke mottar signal, har defekt kortleser, defekt tilkoblingsproblemer (HDMI eller lignende).

 

Feiing av gangveier

Vi har mottatt noen spørsmål om det kan gjøres maskinell feiing av de interne gangveiene i grenda. Dette ser vi dessverre ikke at vi har mulighet til.

Vi har mottatt en tilbakemelding fra Skandinavisk Utemiljø som gjør brøyting for oss, der de skriver at de som har en fastpris for feiing men pris per tonn for deponering av feiemassen så vil kostnadene bli høyere denne våren. De har kjørt ut 2-4 ganger mer strøsingel enn normalt, og oppgir at deponeringsavgiften dermed kan være «betydelig høyere» enn normalt.

Fastprisen vi har i vår avtale er ca 50.000 kroner, pluss deponering av grusen. Deponikostnadene er usikre, men til sammenligning betaler vi mellom 5 og 10.000 i deponikostnader når vi tømmer sandfangene/kummene på lekeplassen.

Å gjennomføre maskinell feiing vil derfor være en betydelig merutgift. I budsjettet som vi fremla for generalforsamlingen i mars la vi inn 50.000 kroner ekstra, men dette var for å ta høyde for fjerning av snø, ikke for feiing etterpå. Denne budsjettposten har nå blitt brukt opp.

Vedtektene for Mortensrudgrenda Velforening sier i §6 at «Mellom generalforsamlingene forestår styret den daglige drift i samsvar med vedtekter, budsjett og vedtak i generalforsamlingen. […] Styret kan ikke forplikte foreningen utover det vedtatte budsjett.»

Styret ser dermed ikke at de har noen fullmakt til å bruke over 50.000 kroner ekstra på vintervedlikehold utover budsjettet, når dette ikke ble foreslått i generalforsamlingen.

Om noen lag ønsker det kan Skandinavisk Utemiljø gjøre maskinell feiing på deres område for deres regning. Alternativt kan man levere inntil 0.5 kubikkmeter med grus på Grønmo (mer informasjon her: https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/gjenbruksstasjoner/gronmo-gjenbruksstasjon/#gref), og Grønmo har nå åpent til kl 21.00 hver kveld.