Renovasjon og problemer med ny leverandør

De fleste har nok fått med seg at det er ny leverandør av renovasjon i Oslo Kommune, og det har gitt store innkjøringsproblemer. De fleste har fått nye hentetider for restavfall og papir, men dette har ikke blitt fulgt.

Det er ulike dager avfall hentes i Mortensrudgrenda så vi gjengir ikke en full liste. For å se når de skal hente avfall hos deg kan du gå inn på denne siden: https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/nar-hentes-avfallet/

Dersom avfall ikke hentes oppfordres det om å klage, og da benytte en av metodene beskrevet her: https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/meld-fra-om-manglende-henting/ 

Så håper vi situasjonen bedrer seg snarest.