Info om kabeltvskiftet

Jeg har fått vite fra Get at omkobling vil skje 17. og 18. Oktober. Alle vil få tilsendt informasjon fra Get snart om tidspunkt, der det vil være angitt en periode med et to timers vindu en av disse dagene for skifte. Nytt utstyr vil bli delt ut fra et rom som leies på Steinbråten Skole.

Jeg mottok i dag en returseddel fra Canal Digital. Det var ingen informasjon med denne, men regner med at denne er for å sende tilbake dekoder og kabelmodem for Canal Digital. Denne er gyldig til etter at byttet til Get skjer.