Tilbud om oppgradert Get boks

Antall klager vi har mottatt til styret har gått ned etter oppstartsproblemene med Get, men fra samtaler vi har hatt med flere forstår vi at Get boks mikro fortsatt oppleves som ustabil når det kommer til tjenester som opptak og start forfra. Vi har derfor tatt problemene opp med Get.

Vi aksepterte Get boks mikro som standardboks under den forutsetning av at disse tjenestene fungerte som forventet. Når de ikke har gjort dette har vi bedt Get om at beboerne kan få Get Box II som er en boks med innebygd lagring, i stedet for Get Sky som micro benytter. Get Box II har også støtte for pause.

Get vil gjennomføre en ringerunde til alle beboerne med tilbud om kostnadsfri oppgradering til denne boksen. Det kan ta noe tid for de å ringe alle, og vi vil informere når de er ferdige så man kan få ordnet dette i tilfelle de ikke har kommet gjennom på telefon.

For de som allerede har oppgradert til Get Box II har de startet prosessen med å kreditere utgiftene.

Get gjør dette fordi de naturligvis ikke ønsker misfornøyde kunder, og styret deler håpet om at vi med dette får en god tjeneste.

Brøyting etter snøfallet 16. januar

Brøytingen etter snøfallet 16. januar har vært ekstra krevende for vår leverandør. De hadde mannskaper ute helt fra natt til 16. januar og gjennom hele dagen og var i Mortensrudgrenda utover natten for å brøyte.

Det store snøfallet gav ekstra utfordringer, både for mannskapene til å komme seg frem til Mortensrudgrenda og ekstra slitasje som krevde reparasjoner før brøytingen kunne fortsette. Det var også problematisk for selskapet med biler som stod parkert eller som kjørte seg fast og hindret de i å utføre arbeidet. Alt tilgjengelig materiell var ute og jobbet fra leverandør.

Vi ber om at de som har tilbakemeldinger på enten skader eller manglende brøyting sender dette på epost til styret på styreleder@mortensrudgrenda.no, så kan vi følge dette samlet opp med leverandør.

Avtalen vi har omfatter ikke snørydding for inngangspartier og tett inn til garasjeporter. Vi må i tillegg lagre snø der dette er mulig, siden man ikke kan fjerne all snøen. Det er adgang til å legge snø i inngangspartier/parkeringsplasser ved husene og ellers der det må til for å løse oppgavene.

Styret viser ellers til årsmeldingen hvor det påpekes at mange beboere har satt opp gjerder eller utvidet hagen ut over sin egen eiendom. Dette gjør at de interne veiene som er regulert til å være 3 meter brede ikke har plass til oppbevaring av snø, spesielt ikke når vi har slike mengder som nå. Vi oppfordrer fortsatt til å tilbakestille til tomtegrensene. Kart og oversikt over tomtegrenser finnes enkelt på offentlige kart, for eksempel www.seeiendom.no

Lekeplassinspeksjon for lekeplassen

Et av punktene som ble tatt opp på forrige generalforsamling var tilstand på lekeplassen vår og lekeplassinspeksjon. Styret har derfor hentet inn tilbud fra de godkjente lekeplassinspektørene i Oslo-området og fått gjennomført første inspeksjonsrunde. Denne fant en del avvik som vi har tatt tak i.

Noen av dere har sikkert lagt merke til at den ene sklien på lekeplassen (den som var nærmest basketstativet) har blitt tatt ned. Dette er fordi denne hadde flere avvik etter standarden, og det ble anbefalt å bytte ut denne raskest mulig. Vi har bestilt et nytt lignende skliestativ.

I tillegg har det blitt funnet en del andre mindre avvik. Vi har derfor hatt en fullstendig gjennomgang av alle avvikene for å gjøre en samlet bestilling. Dette vil være en del små rettinger, men også litt større ting som utbytting av huskestativet på den «lille» lekeplassen, og legging av gummibark ved terrengsklien der.

Vi har valgt å bestille dette i år så vi slipper en prisstigning til neste år, og så vil dette bli montert så snart det er mulig. Det er noen temperaturgrenser som må oppfylles før det kan gjøres, så det kan være vi først ser alle resultatene til våren.

Nyttig Get-info

Først av alt; har du problemer med noe etter bytte til Get kan du ta kontakt med Get leveransesupport på telefon 21 90 60 50. De har åpent til klokken 22:00 i dag (19. Oktober). Det er også Get leveransesupport du må ta kontakt med om du ikke har fått utlevert utstyr de dagene de hadde dette på Stenbråten skole.

Bytte av kontakter
Byttingen av kontakter gikk dessverre ikke som planlagt og mange har måttet vente lenge på dette. BKT har jobbet hardt for å ta igjen forsinkelsene, og beklager at dette har skjedd. De jobber nå for at de siste skal få byttet kontakter i kveld. Dersom du ikke har fått byttet kontakt skal du kunne benytte den gamle inntil videre. Har du ikke anledning til å være hjemme i kveld oppfordres du til å kontakte BKT på 45 45 45 02 eller kontakt@bktas.no

Vi har avtalt en kompensasjon til Velforeningen fra Get, og vil på neste styremøte bestemme hvordan denne skal fordeles mellom medlemmene.

Vi har gjort det vi har kunnet for å holde dere orientert underveis, og håper vi har fått svar de fleste henvendelser på enten telefon, e-post eller Facebook.

Trenger du Internett til dekoderen din?
Dersom du har Get mikro boks stående et annet sted enn modemet trenger denne en nettverkskabel. Det kan du ordne med en mikro pluss boks som er en liten boks du setter oppå ruteren og som kobler til det trådløse nettverket. Du kan få dette kostnadsfritt fra Get ved å kontakte leveransesupport på 21 90 60 50.

Opptak og pris 
Opptak er gratis for oss. Du aktiverer dette gjennom å oppdatere boksen, og kan se bort fra melding om at veiledende pris er 99 kr per måned etter prøveperiode. Dette er en feil i grensesnittet, og du vil ikke bli fakturert for dette.

Opptak hvis du har ulike dekodertyper
Det er for tiden ikke mulig å bruke opptak på Get boks mikro hvis du har dekoder av annen type i tillegg (f.eks. Get boks II). Dette skyldes at Get boks mikro lagrer opptak i Get Sky, mens de andre boksene lagrer lokalt. Get lover at det skal komme en løsning på dette.

Pausefunksjon på Get boks mikro
Det er ikke mulig å pause live-sendinger på Get boks mikro. Vi har fremmet ønske om det hos Get, men de kunne ikke love noe her. En måte å få det til på er å sette programmet på opptak, og så man pause og spole i opptaket.

Faktura for Get
Faktura for Get for november+desember vil komme før jul.

Retur av gammelt utstyr til Canal Digital

Jeg har hørt at noen lurer på hva som skal returneres til Canal Digital nå som vi har byttet til Get. Vi har ikke fått noe informasjon fra Canal Digital, men antar at det som skal returneres er:

1 stk Canal Digital T-WE dekoder (inkludert strømforsyning og fjernkontroll)
1 stk bredbåndsmodem (inkludert strømforsyning)
Eventuelle splittere for kabel-tvsignal (min har Canal Digital logo)
1 stk HDMI-kabel
2 stk antennekabel (1 for bredbåndsmodem, 1 for dekoder)
1/2stk nettverkskabel
1 stk overgang

Utstyret som fulgte med T-We er beskrevet her; https://kabel.canaldigital.no/globalassets/brukerguider/t-we-veiledning-tilkobling.pdf men vi har sett at dette kan avvike noe fra de boksene vi har. Som hovedregel kan du anta at det som fulgte med 1 dekoder og 1 kabelmodem skal returneres.

Dere skal ha mottatt returslipp fra Canal Digital, hvis ikke ta kontakt med kundeservice der (https://kabel.canaldigital.no/hjelp/)

Info om kabeltvskiftet

Jeg har fått vite fra Get at omkobling vil skje 17. og 18. Oktober. Alle vil få tilsendt informasjon fra Get snart om tidspunkt, der det vil være angitt en periode med et to timers vindu en av disse dagene for skifte. Nytt utstyr vil bli delt ut fra et rom som leies på Steinbråten Skole.

Jeg mottok i dag en returseddel fra Canal Digital. Det var ingen informasjon med denne, men regner med at denne er for å sende tilbake dekoder og kabelmodem for Canal Digital. Denne er gyldig til etter at byttet til Get skjer.

Mortensrudgrenda bytter kabel-tv og bredbåndsleverandør

Generalforsamlingen vedtok i mars at «Styret gis fullmakt til å inngå ny avtale for kabel-TV og bredbånd, der velforeningens medlemmer skal få mulighet til å velge hvilke tjenester de ønsker fritt.» Styret har etter dette hentet inn tilbud fra både Canal Digital og Get, og har vurdert tilbudet til Get som det som best oppfyller vedtaket fra generalforsamlingen.

Med avtalen fra Get vil alle beboere få:

 • En mer fleksibel komplettavtale. Alle vil betale den samme prisen, men for denne få tre alternativer som man styrer helt selv:
  • En grunnpakke med kombinasjon av kabel-tv og bredbånd, som i dag. Hastigheten for bredbånd vil være 50 Mbit, mot 30 som vi har hos Canal Digital i dag.
  • Bare bredbånd, men da med høyere hastighet (250 Mbit) enn ved kombinert kabel-tv og bredbånd
  • Bare TV, og da med flere kanaler enn med kombinasjon kabel-tv og bredbånd
 • Alle vil også få utdelt 2 dekodere for kabel-tv når vi inngår avtalen, inkludert i grunnprisen. Det er mulig å leie flere dekoder om det er ønskelig.

TV-pakkene til Get er noe annerledes enn hos Canal Digital. Hos Get har man ikke et fast antall kanaler, men en «poengsum» man bruker for å velge kanaler. Det er blant annet mulig å velge å ha Eliteserie og OBOS-fotball fra Eurosport som en del av grunnpakken, eller HBO, eller velge å ha mange ulike kanaler som man har hos Canal Digital.

De viktigste grunnene til at vi har valgt Get er:

 1. De tilbyr den fleksibiliteten som velforeningens medlemmer har bedt om på generalforsamlingen. Canal Digital kan ikke tilby dette nå.
 2. Kvaliteten på TV-tilbudet anses som minst like god som hos Canal Digital. Man har valget mellom sport, HBO, eller flere ulike kanaler. De to dekoderne som vil bli levert er av type Get boks Mikro som tilbyr funksjonalitet som opptak, start forfra og arkivløsninger.
 3. Prisene for oppgradering av bredbåndshastighet er lavere hos Get enn hos Canal Digital, med unntak av 500 Mbit hvor prisene er like.Prisen for Get vil være 349 kroner per måned (prisen indeksjusteres med vanlig prisstigning hvert år). Dette er en pris som ligger ca 150 kroner under dagens månedspris, som gjør at alle husstander vil få en årlig besparelse på nærmere 2000 kroner. Samtidig får man en bedre standardavtale med høyere bredbåndshastighet, og ekstra dekoder inkludert.

Spørsmål om den nye avtalen kan sendes til styreleder@mortensrudgrenda.no, men vi ber deg også om å lese listen vi har laget under. Mer informasjon vil også bli lagt ut fremover. Her vil vi legge til nye spørsmål om det er flere som lurer på det samme.

Spørsmål og svar

Når skjer overgangen? Dato er ikke endelig fastsatt, men vi kommer til å bytte leverandør i starten/midten av oktober. Dette gir oss tid til å planlegge overgangen uten at det kolliderer med sommerferie, og Get får installert sitt utstyr i vårt nett.

Skal man legge fiber og grave nye kabler? Nei. Det har vært viktig for oss at man benytter dagens interne spredenett for kabel-tv. Det har skjedd teknologiske fremskritt de siste årene som gjør at dette kan tilby god hastighet for bredbånd (opp til 500 Mbit) som vi mener vil være tilstrekkelig for de aller fleste. I tallene vi har fått fra Canal Digital ser vi at det er veldig få av grendas beboere som har oppgradert til denne hastigheten. Det er Mortensrudgrenda som eier dagens interne spredenett (kabel-tv kablene) så det som skal endres her er at Get installerer sine bokser i dette nettet. I tillegg vil de skifte antennekontakten i husene.

Kommer vi til å være uten TV og Internett? Det legges opp til at utstyret du skal benytte med Get deles ut i forkant av byttet, så du har alt klart. Det vil kunne være noe bortfall av tjenestene den dagen byttet skjer, men vi vil søke å holde dette til et minimum. Det vil bli nærmere informert om dette når det nærmer seg.

Hva skal jeg gjøre med Canal Digital utstyret? Canal Digital eier en T-We dekoder og kabelmodem som er i hvert hus. Dette legger vi til grunn at skal leveres tilbake, så det må hver beboer beholde til nærmere beskjed blir gitt. Vi legger i utgangspunktet opp til å gjennomføre en innsamling en kveld etter at byttet til Get er gjort, men vil komme med nærmere informasjon om dette.

Men jeg har jo kjøpt ekstra Canal Digital dekoder? Ekstra dekodere med Canal Digital er kjøpt, så de er dine. De kan selges på f.eks. Finn til andre kunder av Canal Digital som kan bruke disse.

Når kommer regningen for kabel-tv og bredbånd? Vi har fått en faktura fra Canal Digital for andre halvår, men har valgt å ikke viderefakturere den til beboerne på denne siden av sommeren, siden den vil bli justert for at avtaleperioden blir kortere. Vi kommer med beskjed når denne fakturaen blir videresendt, det vil skje i august.

Kan jeg beholde Canal Digital? Nei, det er ikke mulig å kombinere to ulike leverandører. Generalforsamling gav styret fullmakt til å inngå en ny avtale, og det har vi nå gjort slik at vi får gode rabatter siden vi har en fellesavtale for alle beboere.

Kom ikke Canal Digital med et like bra tilbud? Canal Digital kan ikke tilby den fleksibiliteten som Get kan med å ha bare bredbånd. Dette er noe flere beboere har ønsket, og som generalforsamlingen derfor har vedtatt som en forutsetning for ny avtale. Prismessig ville det nye tilbudet til Canal Digital kommet likt ut for grunnpakken til Get, men med lavere bredbåndshastighet, en dekoder inkludert, og dyrere priser for å øke hastigheten på bredbånd.

Vil vi fortsatt få faktura som spesifiserer bredbånd og kabel-tv? Nei, dette vil ikke lenger være mulig, siden det er du som beboer som selv velger om du har bare bredbånd, bare tv, eller en kombinasjon. Dette bør vedlegges som ekstradokumentasjon når du ber om refusjon fra f.eks. din arbeidsgiver, og vil være noe Get vil tilby. Velforeningen vil ikke sitte med oversikt over hvilke tjenester du som beboer benytter deg av.