Oppdatering om Get

Styret har etter generalforsamlingen i Mortensrudgrenda hatt en oppfølging med Get på de kommentarene som ble fremmet der. Forslaget som ble fremmet til Generalforsamlingen om å si opp avtalen fikk ikke flertall, men vi vil jobbe videre med oppfølging av avtalen siden det var klart at noen av beboerne fortsatt har problemer. Get har testet opptak med flere Get Box Micro uten å kunne gjenskape de problemene vi har, og ønsker tilbakemelding om dette fortsatt er problematisk.

Vi tok opp flere punkt, kort oppsummert:

  • Utfordringer knyttet til kundeservice, både med tanke på ventetid, og at det har blitt gitt ulike beskjeder
  • Utfordringer knyttet til Get Box Micro og opptak for de med flere Tver

Kundeservice

Get tar selvkritikk på kundeservice og at de ikke hadde sørget for god nok opplæring i avtalen vi har. Vi er den første velforeningen som har denne Flex-avtalen, så det er noe av årsaken. Get vil jobbe videre for å forbedre kundeservice.

Opptak når man har kombinasjon av Box 2 og Micro

Get har ikke satt noen dato for når man kan ha opptak om man har en kombinasjon av Get Box 2 og Mikro i samme husstand. De mener at det beste vil være å finne årsaken til at man har ustabilitet om man har mer enn 1 Get Box Mikro. I utgangspunktet er ikke kombinasjon av Get Box 2 og Micro anbefalt, og at vi ble tilbudt dette som en løsning for de som opplevde ustabilitet skyldes manglende intern avklaring hos Get.

Ustabiltet med Micro

Get sier at feilmønsteret vi har opplevd ikke har blitt fanget opp før nå, og de har etter dette testet funksjonaliteten på nytt uten å kunne gjenskape problemene, og oppgir at de har gjennomført «behørig testing.» Get har derfor bedt om at vi gir så konkret informasjon som mulig om de som har problemer. Vi vil derfor be de som har flere Get Box Micro (og ikke har Get Box 2) om å ta kontakt med oss om de fortsatt har problemer med skjemaet under.

Har du Get boks 2?(nødvendig)

Denne informasjonen vil vi samle opp og sende inn til Get så de kan ha en oppfølging og sørge for å komme til bunns i problemene.

Problem med fryst bilde/sort skjerm

Man har identifisert et problem med fryst bilde/svart skjerm på Get Box Micro som har blitt rettet i programvaren. En ny oppdatering som løser dette vil bli sendt til alle boksene i løpet av denne uken (uke 15). Man kan reboote dekoderen for å hente programvaren umiddelbart.

Software / hardwarefeil

Get presiserer at de problemene som har vært er knyttet til softwarefeil. Det er bare de helt fundamentale feilene som krever at man bytter boks, slik som når den er helt død, ikke mottar signal, har defekt kortleser, defekt tilkoblingsproblemer (HDMI eller lignende).

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *