Ofte stilte spørsmål om fiber

Det er noen spørsmål som går igjen om fiber og i denne posten vil vi besvare de som sannsynligvis flere har.

Finnes det en informasjonsside fra OBOS?
Du finner den her

Får vi TV fra OBOS? Og hvilken internettleverandør?
TV vil være valgfritt fremover, men det tilbys TV-pakker fra Allente, RiksTV eller Strim for de som ønsker det. Mer info om pakkene ligger hos OBOS.Du finner også mer informasjon om internettleverandører hos OBOS, men det kommer også mer informasjon om dette nærmere oppstart. Det vil bli satt opp en egen nettside for prosjektet der TV kan bestilles.

Obos tv pakkealternativer prøver å vise sammenhengen mellom TV-pakkene. Det kan være feil i listen. Det kan se ut som tilbudet om Allente Standard til 269,- kr er et bra tilbud med tanke på antall kanaler som er tilgjengelig i denne pakken. Du vil være bundet til valg av tv i 12 måneder.

Når skal dere inn i mitt hus?
Det legges inn én fiber til hvert hus. Foreløpig er den trukket frem til husveggen. Plan for installasjon ligger her

Hva skal installeres i huset?
Det blir installert et fibermodem der fiberen går inn i huset og denne vil også være wifi-ruter for trådløst nettverk. Siden vi bor i eneboliger vil det sannsynligvis være behov for forsterkere/mesh-nettverk for å få god dekning på trådløst nettverk i hele huset. Dette avhenger av hvordan akkurat ditt hus er. OBOS tilbyr en mulighet for slikt meshnettverk, men du kan også bestille fra andre. Dette må du sette opp selv og vi oppfordrer beboere til å hjelpe hverandre ved behov, f.eks. ved å dele på facebooksiden vår. Mulighet for bestilling blir når nettsiden for prosjektet kommer i oktober.

Hvorfor fiber? Vi har ingen problemer med nett eller TV-signal?
Det er generalforsamlingen i Mortensrudgrenda Velforening som har vedtatt at vi skal bytte til fibernett. Det er nok flere i grenda som ikke opplever problemer med nett eller tv-signal i dag, men det er også en del som har opplevd problemer i det siste. Siden nettet er 40 år gammelt og teknologiutviklingen har kommet med bedre løsninger ble det i fjor fremmet et forslag om å undersøke mulighetene for fiber. Det ble gjort og vi fikk et tilbud fra OBOS OpenNet som generalforsamlingen har valgt å gå for.

Hva må vi betale for installasjonen og for Internett og TV etterpå?
Det må ikke betales noe for installasjonen. Det vil være en månedlig kostnad per husstand på 250 kr for Internett, som er inkludert for alle i den nye avtalen. TV kommer i tillegg og man kan velge mellom Riks-TV, Allente (tidligere Canal Digital) og Strim.

Når blir gatene feid/vasket?
Det vil bli gjort innen utgangen av september når arbeidene er fullførte.

Hvorfor asfalteres ikke fibersporet?
Det vil etter fiberinstallasjonen være et spor etter der fiberen legges ned. Dette fylles ikke med asfalt fordi da ville ikke asfalten som fylles i bundet seg med asfalten rundt og det vil kunne sprekke opp. Derfor brukes en annen blanding hvor det som er utenfor sporet vil bli slitt bort og det er en strek igjen akkurat der sporet for fiberen er. Eneste måte å skjule dette helt på ville vært en full reasfaltering som ville økt kostnadene for prosjektet, og dermed også oss betydelig.

Må vi ha fiber til mitt hus?
Nei, det er valgfritt å knytte seg til velforeningens kabelnett i følge våre vedtekter. Avtalen med Telia på dagens nett vil ikke bli forlenget etter den går ut, så de neste fem årene er det fiber fra OBOS OpenNet vi tilbyr. Vil du ikke ha fiber må du ordne med Internett og TV selv. Vi anbefaler sterkt å bli med på fiber da installasjonen nå er dekket, og prisen du vil betale for Internett er lav sammenlignet med konkurrerende tilbud. Internetthastigheten fra OBOS vil være 1000/1000 Mbit, noe som er langt raskere enn hva vi har i dag.

Hva er en føringstillatelse?
Siden dere eier huset og tomten selv trengs det en tillatelse for å legge fiber inn til huset. Se mer i denne saken; https://www.mortensrudgrenda.no/2023/05/10/foringstillatelse-for-fiber/. Vi vil gjerne ha inn føringstillatelser innen 10. juni så vi kan planlegge videre og vite om noen absolutt ikke vil ha fiber. Vi har bedt hvert lag om en kontaktperson for å samle hjelpe oss med å samle disse inn, men har du ikke hørt fra din kontaktperson kan du kontakte styreleder@mortensrudgrenda.no for å få dokumentet, eller stikke innom i Olasrudveien 91 så er det mulig å få signert denne der.

Hvem eier fiberkabelen, og hvor lenge skal den ligge der?
Etter vedtektene i Mortensrudgrenda er det velforeningen som forvalter vårt felles kabelnett. Det er dette felles nettet vi nå erstatter så vi vil eie det sammen, slik vi gjør med den store lekeplassen. Vi har nå en avtale med OBOS OpenNet i fem år og etter dette eier vi nettet. Fiberkabelen vil ligge der til vi evt erstatter den med noe annet, enten en ny kabelteknologi eller trådløs teknologi. Fiber vil antageligvis levere de hastighetene vi trenger i mange år og vare i mange år.

Hvordan gjøres installasjonen?
Det vil bli lagt inn en fiberkabel til hvert hus. Denne vil antageligvis bli lagt gjennom hagen i en liten grøft (anslagsvis 25 cm bred og like dyp), men eksakt plassering blir bestemt etter befaring og etter deres ønsker så langt som mulig. Fiberen vil bli avsluttet i ett punkt inne i huset (antageligvis der dere har TV i dag om dere ønsker det) og det blir installert en WiFi-ruter for trådløst nett. Utvidelse av WiFi kan kjøpes fra OBOS Opennet eller dere kan ordne dette selv. Det vil ikke bli et internt nett i huset slik dere typisk har med coax i dag.

Hvordan unngås skade på fiberen når den legges i hagen, ved f.eks. graving?
Etter at fiberen er lagt inn vil det være huseiers ansvar å være forsiktig med graving der fiberen går. Det anbefales å dokumentere dette f.eks. i Boligmappa (boligmappa.no) og informere om dette ved salg av huset. Det vil legges én fiber fra et sentralt punkt inn til hvert hus i grenda, så en skade på fiberen i en hage skal i utgangspunktet ikke påvirke flere. Velforeningen vil få full dokumentasjon på hvor alle fibre går fra OBOS. Fiberen legges i rør frem til husveggen.

Kan fiberkabelen legges i rør vi har fra før? 
Hvis det er plass i eksisterende rør kan dette undersøkes ved befaring. Å trekke ut coax-kabelen som gir Internett i dag for å legge fiberkabel i samme rør er antageligvis ikke mulig da kabler kan sette seg fast i rørene etter hvert. Vi kommer tilbake til mer detaljer om når befaring skjer, men du kan gjerne si fra om det finnes rør inn til ditt hus, så noterer vi oss dette.

Når får vi mer informasjon om befaring, installasjon og oppstartstidspunkt?
Det er gjort befaringer i juni og bygging av stamnettet i grenda er planlagt fra juli til september. I oktober gjøres det installasjon i husene og alle skal ha signal fra OBOS OpenNet til 1. november. Avtalen med Telia er sagt opp fra 1.11.

Fiberen vil bli lagt etter noen hovedregler. Det planlegges å gå langs veiene og at fiberen dermed legges gjennom hagen fra veien og frem til huset. Se tegning lenger opp.

Det anbefales sterkt å abonnere på nyhetsbrev for å få siste nytt. Du finner også informasjon på OBOS OpenNets hjemmesider

Er vi låst til OBOS for alltid nå?
Vi har en bindingstid på 5 år og i denne perioden vil ikke prisen på Internett bli justert. Etter dette eier vi fibernettet selv og kan bytte til en annen leverandør, eller fortsette med OBOS om vi er fornøyde med de.

Hvem kan jeg kontakte ved spørsmål som ikke er besvart her?
Du kan sende en epost til styreleder@mortensrudgrenda.no så svarer vi så raskt vi kan.

Føringstillatelse for fiber

OBOS OpenNet skal levere ny fiber til oss som erstatning for vårt eksisterende kabelnett. Dette vil bil utført i løpet av høsten. Formelt sett trenger vi en føringstillatelse for å installere fiber til deg. For å hjelpe styret har vi bedt om at en kontaktperson i hvert garasjelag innhenter signatur på dette og du blir snart kontaktet om dette. Hvis ditt lag ikke har sendt kontaktperson ber vi om at det gjøres.

Tillatelsen gir OBOS tillatelse til å føre fiberkabel til ditt hus over din eiendom. Det setter krav til entreprenøren som gjør jobben og legger til grunn at fiberen legges der det avtales etter befaring. Vi vil søke å legge fiber der du ønsker det selv, men detaljene for dette blir klarlagt senere. Dato for slik befaring er ikke satt.

Hvis du ikke ønsker å ha fiber (og dermed ordne internett/TV selv etter at vi avslutter leveransen med Telia) ber vi om at beskjed sendes styreleder@mortensrudgrenda.no eller til din kontaktperson i garasjelaget. Dersom du har spørsmål kan du også sende det til samme adresse. Det er ikke alle detaljer som er fastlagte for når installasjonen starter opp og hvor fibrene skal gå gjennom grenda, men for de som uansett tenker at fiber skal vi ha setter vi pris på om den formelle avtalen kan signeres nå. Det er 288 husstander som skal involveres her, så vi får litt jobb med dette fremover. Men etterpå står vi med et moderne fibernett som vil fungere i veldig mange år fremover!

Grendefest 3. juni

Kjære alle naboer!

Velkommen til fest i Mortensrudgrenda – på den store lekeplassen!

Det blir opplegg på dagen for de yngre med blant annet rebusløp og frisbeegolf-turnering kl 12-14.

Selve festen starter kl 17:00 og varer så lenge vi får lov. (23:00.)

Vi i styret ordner med alt av mat, men vi ønsker at alle tar med egen drikke og kopper.

Påmeldingskostnad er satt til 100,- per husstand.

Påmelding gjøres på Vipps til tlf: 90662823, skriv antall voksne + barn og matpreferanse. Eksempel: 2V+2B, vegansk.

Påmeldingsfrist er søndag 7. mai.

Har du lyst til å bidra med noe så gi beskjed til styret, det være seg DJ, band, lage rebusløp etc.

Mer informasjon om dagen kommer etter hvert, når vi vet hvor mange som er påmeldt.

Nyhetsbrev på e-post fra Mortensrudgrenda Velforening

Generalforsamlingen har vedtatt at digital kommunikasjon fremover vil bli hovedregelen for Mortensrudgrenda Velforening. Det vil si at vi vil legge ut informasjon her og via nyhetsbrev på e-post i stedet for å distribuere informasjon til alle i postkassene. For å motta nyhetsbrev på e-post kan du fylle ut boksen under:

Nyhetsbrev

Få nyhetsbrev fra Mortensrudgrenda Velforening

Please wait...

takk for at du meldte deg på

Det vil også være mulig å be om å få informasjon på papir fortsatt. Enten all informasjon slik vi har hatt det til nå, eller om du bare ønsker årsmelding og sakspapir til generalforsamling. Da ber vi deg fylle ut skjema her

Fibernett i 2023

Generalforsamlingen i Mortensrudgrenda Velforening besluttet 15. mars at vi ønsker å etablere et nytt fibernett som erstatning for vårt eksisterende kabelnett. Generalforsamlingen takket ja til tilbudet fra OBOS OpenNet og vi har hatt et møte med de i dag for å se på prosessen videre. Planen er at det nye fibernettet skal være på plass innen utgangen av oktober når vår eksisterende avtale med Telia utløper.

Vårt eksisterende kabelnett er basert på en eldre teknologi og kablene nærmer seg 40 år gamle. Enkelte av dere har nok begynt å merke dette på at stabiliteten ikke er så bra nok for internett i 2023. Fiber er en nyere teknologi som vil gi oss et nytt og moderne kabelnett med betraktelig bedre hastigheter og bedre stabilitet enn vi har i dag.

Fremover vil vi og OBOS starte en mer detaljert planlegging av hvor fiberkablene vil legges for grenda og inn mot hvert enkelt hus. Dette blir en stor installasjonsjobb med 288 hus hvor det vil bli lagt inn en ny fiberkabel. I utgangspunktet vil denne legges inn til der dere har TV stående i dag, men her vil det også være mulig å komme med ønsker både med tanke på hvor fiberen skal ende opp og hvor den skal gå inn til huset. Vi vil legge opp til en mest mulig skånsom prosess samtidig som vi får en effektiv utbygging så vi er klare innen avtalen vår med Telia går ut.

For å gjøre detaljplanleggingen og koordineringen enklere ber vi om at hvert av de 20 lagene oppnevner en person som kan ha kontakt med styret fremover. Alle beboere skal selvsagt få den informasjonen som dere ønsker, men for koordinering ber vi om at en person fra hvert lag sender en e-post til styreleder@mortensrudgrenda.no med hvilke adresser laget består av. Det var enkelte lag som nevnte at det ligger rør hos de som muligens kan brukes eller andre hensyn det ønskes at vi tar, så er det fint om vi får dette med i planleggingen fra starten. Når vi har kommet lengre i planleggingen vil OBOS etablere en egen prosjektnettside med enda mer informasjon, så dette kommer. En av tingene vi trenger er et sted som kan være en fibersentral der elektronikk kan stå. Har ditt lag en slik plass tilgjengelig er det fint om dere tar kontakt.

Er det noen som har spørsmål kan de sendes til styreleder@mortensrudgrenda.no så vil vi svare fortløpende. Det kan ta litt tid før du får svar om det er mange som tar kontakt, men alle skal få svar.

Forhåndsvarsel om ordinær generalforsamling til medlemmer i velforeningen

Ordinær generalforsamling for Mortensrudgrenda Velforening blir gjennomført 15. mars. I henhold til vedtektene forhåndsvarsles generalforsamling med innenfor 6 ukers frist.

Forslag som medlemmene ønsker behandlet på generalforsamlingen skal meldes skriftlig innen fire uker fra møtedato, det vil si innen 15. Februar. Forslag skal sendes til:

  • Epost: styreleder@mortensrudgrenda.no
  • Post: Mortensrudgrenda Velforening, Postboks 68 Mortensrud, 1215 Oslo

Forslagene må inneholde beskrivelse av saken og forslagsstillers ønske om vedtak.

Dagsorden og sakspapirer vil bli sendt ut til medlemmene senest 14 dager før møtet. Møtet blir i menighetshuset ved Mortensrud Kirke som i fjor.