Fibernett i 2023

Generalforsamlingen i Mortensrudgrenda Velforening besluttet 15. mars at vi ønsker å etablere et nytt fibernett som erstatning for vårt eksisterende kabelnett. Generalforsamlingen takket ja til tilbudet fra OBOS OpenNet og vi har hatt et møte med de i dag for å se på prosessen videre. Planen er at det nye fibernettet skal være på plass innen utgangen av oktober når vår eksisterende avtale med Telia utløper.

Vårt eksisterende kabelnett er basert på en eldre teknologi og kablene nærmer seg 40 år gamle. Enkelte av dere har nok begynt å merke dette på at stabiliteten ikke er så bra nok for internett i 2023. Fiber er en nyere teknologi som vil gi oss et nytt og moderne kabelnett med betraktelig bedre hastigheter og bedre stabilitet enn vi har i dag.

Fremover vil vi og OBOS starte en mer detaljert planlegging av hvor fiberkablene vil legges for grenda og inn mot hvert enkelt hus. Dette blir en stor installasjonsjobb med 288 hus hvor det vil bli lagt inn en ny fiberkabel. I utgangspunktet vil denne legges inn til der dere har TV stående i dag, men her vil det også være mulig å komme med ønsker både med tanke på hvor fiberen skal ende opp og hvor den skal gå inn til huset. Vi vil legge opp til en mest mulig skånsom prosess samtidig som vi får en effektiv utbygging så vi er klare innen avtalen vår med Telia går ut.

For å gjøre detaljplanleggingen og koordineringen enklere ber vi om at hvert av de 20 lagene oppnevner en person som kan ha kontakt med styret fremover. Alle beboere skal selvsagt få den informasjonen som dere ønsker, men for koordinering ber vi om at en person fra hvert lag sender en e-post til styreleder@mortensrudgrenda.no med hvilke adresser laget består av. Det var enkelte lag som nevnte at det ligger rør hos de som muligens kan brukes eller andre hensyn det ønskes at vi tar, så er det fint om vi får dette med i planleggingen fra starten. Når vi har kommet lengre i planleggingen vil OBOS etablere en egen prosjektnettside med enda mer informasjon, så dette kommer. En av tingene vi trenger er et sted som kan være en fibersentral der elektronikk kan stå. Har ditt lag en slik plass tilgjengelig er det fint om dere tar kontakt.

Er det noen som har spørsmål kan de sendes til styreleder@mortensrudgrenda.no så vil vi svare fortløpende. Det kan ta litt tid før du får svar om det er mange som tar kontakt, men alle skal få svar.

Forhåndsvarsel om ordinær generalforsamling til medlemmer i velforeningen

Ordinær generalforsamling for Mortensrudgrenda Velforening blir gjennomført 15. mars. I henhold til vedtektene forhåndsvarsles generalforsamling med innenfor 6 ukers frist.

Forslag som medlemmene ønsker behandlet på generalforsamlingen skal meldes skriftlig innen fire uker fra møtedato, det vil si innen 15. Februar. Forslag skal sendes til:

  • Epost: styreleder@mortensrudgrenda.no
  • Post: Mortensrudgrenda Velforening, Postboks 68 Mortensrud, 1215 Oslo

Forslagene må inneholde beskrivelse av saken og forslagsstillers ønske om vedtak.

Dagsorden og sakspapirer vil bli sendt ut til medlemmene senest 14 dager før møtet. Møtet blir i menighetshuset ved Mortensrud Kirke som i fjor.

Sykkeldag søndag 25. september

Værmeldingen er lovende så vi inviterer til sykkeldag på lekeplassen søndag klokken 15:00. Det blir løype på fotballbanen for de minste og en lengre løype for de som er eldre.

Syklene i den lange løypen må ha fungerende bremser foran og bak, og alle må bruke hjelm. Premie til alle som deltar.

Vi starter med registrering klokken 15:00 og planlegger å starte syklingen klokken 15:15, og premieutdeling 15:45.

Skulle været snu vil eventuell avlysning bli meldt på hjemmesiden og facebooksiden. Velkommen!

Teliaavtalen for andre halvår er nå fakturert

Teliaavtalen for andre halvår er nå fakturert. De som har eFaktura har fått den i nettbanken og andre får den i postkassen snart. For de som har TV + bredbånd utgjør bredbånd 594 kr. Mortensrudgrenda Velforening har ikke informasjon om hvilke(t) produkt hver beboer har, så hvis det trengs ytterligere spesifisering anbefales det å benytte skjermbilde fra minside hos Telia.

Fakturaen gjelder perioden 1.7-31.12.

Forhåndsvarsel om ordinær generalforsamling til medlemmer i velforeningen

Ordinær generalforsamling for Mortensrudgrenda Velforening blir gjennomført den 22. Mars 2022. Vi planlegger i år for fysisk møte da det antas at smittevernreglene vil tillate dette. Nærmere beskrivelse av gjenomføringen vil bli gitt i innkallingen som kommer senest 14 dager før møtet.

I henhold til vedtektene forhåndsvarsles generalforsamling med innenfor seks ukers frist.

Forslag som medlemmene ønsker behandlet på generalforsamlingen skal meldes skriftlig innen fire uker fra møtedato, det vil si innen 22. Februar. Forslag skal sendes til:

  • Epost: styreleder@mortensrudgrenda.no
  • Post: Mortensrudgrenda Velforening, Postboks 68 Mortensrud, 1215 Oslo

Forslagene må inneholde beskrivelse av saken og forslagsstillers ønske om vedtak.

Dagsorden og sakspapirer vil bli sendt ut til medlemmene senest 14 dager før møtet.

Invitasjon til sykkeldag

Endelig kan vi ha det gøy med arrangementer på lekeplassen igjen! Vi inviterer til sykkeldag på lekeplassen lørdag 30. oktober klokken 10:00. Det blir løype på fotballbanen for de minste og en lengre løype for de som vil.

Hvis du har anledning til å bidra som løypevakt er det fint om du sender en epost til styreleder@mortensrudgrenda.no, eller komme bort før arrangementet starter og si fra til en av oss med refleksvest.

Syklene i den lange løypen må ha fungerende bremser foran og bak, og alle må bruke hjelm. Premie til alle som deltar.

Vi starter med registrering klokken 10:00 og planlegger å starte syklingen klokken 10:30, og premieutdeling 11:15.

Velkommen!