Den store lekeplassen

All organisert bruk av lekeplassen skal avtales med styret. Dette gjelder ikke bare eksterne brukere, men også for medlemmer av velforeningen. Bursdager, FAU-arrangementer og liknende må avtales. Bruken av lekeplassen til slike organiserte aktiviteter har eskalert. Vi risikerer at for mange og for store grupper benytter lekeplassen på samme dag. I tilfelle skader og ødeleggelser, er styret nødt til å ha oversikt over organisert bruk.

Send epost til mortensrudgrenda@velforening.net eller ring. Telefonnummer 480 88 111. Ikke send tekstmelding, telefonen blir satt over.

Vedtekter for Mortensrud grenda – historisk

Vedtekter for Mortensrudgrenda Velforening

Endret siste gang ved ordinær Generalforsamling nr. 29, 27.3.2014.

§ 1. MEDLEMSKAP
Medlemskap i Mortensrudgrenda Velforening er obligatorisk for alle som er eiere av eiendommer med gårds- og bruksnummer f.o.m Gnr. 180 Bnr.65 t.o.m Gnr.180 Bnr. 387, og er hjemlet i salgskontrakt for den enkelte eiendom. Ved salg plikter selger å informere kjøper om medlemsplikten., Fortsett å lese «Vedtekter for Mortensrud grenda – historisk»