Om boder og søknadsplikt

Vi har fått spørsmål om dette med bygging av boder og må referere til svar fra Oslo Kommune og be dere være nøye med å sjekke opp reglene for dette selv. Les dokumentene under og ta deretter spørsmål med Oslo Kommune da vi i styret ikke kan besvare spørsmål der det kreves fagkompetanse og vurdering i hvert tilfelle.

Dokumenter fra Oslo lysverker og byggetiden

I etterkant av generalforsamlingen i 2015 fikk styret flere dokumenter fra beboere som hadde originale dokumenter fra byggetiden. Dette er nå scannet inn og ligger tilgjengelig her.

Oslo Lysverker – Tekniske bestemmelser for fjernvarme i småhus

Oslo Lysverker – Orientering om fjernvarme i småhus på Søndre Nordstrand

Oslo Lysverker – Til selvbyggere på Klemetsrud selvbyggerfelt – 7. januar 1985

Oslo Lysverker – Til selvbyggere på Klemetsrud selvbyggerfelt – 20. januar 1986

Generell info om Mortensrudgrenda Velforening

Generell info om Mortensrudgrenda Velforening.

Kjære beboer.

Foreningen består av 288 huseiere. Medlemskap i Mortensrudgrenda Velforening er obligatorisk for alle som er eiere av eiendommer med gårds- og bruksnummer f.o.m Gnr. 180 Bnr.65 t.o.m. Gnr.180 Bnr. 387, og er hjemlet i salgskontrakt for den enkelte eiendom. Velforeningen fungerer på mange måter som et sameie. Sammen eier og disponerer vi gårds- og bruksnummer 180/81. Fortsett å lese «Generell info om Mortensrudgrenda Velforening»

Vedtekter for Mortensrudgrenda velforening

Vedtekter for Mortensrudgrenda velforening

Endret siste gang ved ordinær Generalforsamling nr. 30, 18.3.2015.

§ 1. MEDLEMSKAP
Medlemskap i Mortensrudgrenda Velforening er obligatorisk for alle som er eiere av eiendommer med gårds- og bruksnummer f.o.m Gnr. 180 Bnr.65 t.o.m Gnr.180 Bnr. 387, og er hjemlet i salgskontrakt for den enkelte eiendom. Ved salg plikter selger å informere kjøper om medlemsplikten., samt gi melding til velforeningens styre om ny eier. Fortsett å lese «Vedtekter for Mortensrudgrenda velforening»

Nyttig informasjon 2015

Generell info om Mortensrudgrenda Velforening.

Kjære beboer.

Foreningen består av 288 huseiere. Medlemskap i Mortensrudgrenda Velforening er obligatorisk for alle som er eiere av eiendommer med gårds- og bruksnummer f.o.m Gnr. 180 Bnr.65 t.o.m. Gnr.180 Bnr. 387, og er hjemlet i salgskontrakt for den enkelte eiendom. Velforeningen fungerer på mange måter som et sameie. Sammen eier og disponerer vi gårds- og bruksnummer 180/81. Se gult felt i kartutsnitt. Fortsett å lese «Nyttig informasjon 2015»

Den store lekeplassen

All organisert bruk av lekeplassen skal avtales med styret. Dette gjelder ikke bare eksterne brukere, men også for medlemmer av velforeningen. Bursdager, FAU-arrangementer og liknende må avtales. Bruken av lekeplassen til slike organiserte aktiviteter har eskalert. Vi risikerer at for mange og for store grupper benytter lekeplassen på samme dag. I tilfelle skader og ødeleggelser, er styret nødt til å ha oversikt over organisert bruk.

Send epost til mortensrudgrenda@velforening.net eller ring. Telefonnummer 480 88 111. Ikke send tekstmelding, telefonen blir satt over.

Vedtekter for Mortensrud grenda – historisk

Vedtekter for Mortensrudgrenda Velforening

Endret siste gang ved ordinær Generalforsamling nr. 29, 27.3.2014.

§ 1. MEDLEMSKAP
Medlemskap i Mortensrudgrenda Velforening er obligatorisk for alle som er eiere av eiendommer med gårds- og bruksnummer f.o.m Gnr. 180 Bnr.65 t.o.m Gnr.180 Bnr. 387, og er hjemlet i salgskontrakt for den enkelte eiendom. Ved salg plikter selger å informere kjøper om medlemsplikten., Fortsett å lese «Vedtekter for Mortensrud grenda – historisk»