Om boder og søknadsplikt

Vi har fått spørsmål om dette med bygging av boder og må referere til svar fra Oslo Kommune og be dere være nøye med å sjekke opp reglene for dette selv. Les dokumentene under og ta deretter spørsmål med Oslo Kommune da vi i styret ikke kan besvare spørsmål der det kreves fagkompetanse og vurdering i hvert tilfelle.

Dokumenter fra Oslo lysverker og byggetiden

I etterkant av generalforsamlingen i 2015 fikk styret flere dokumenter fra beboere som hadde originale dokumenter fra byggetiden. Dette er nå scannet inn og ligger tilgjengelig her.

Oslo Lysverker – Tekniske bestemmelser for fjernvarme i småhus

Oslo Lysverker – Orientering om fjernvarme i småhus på Søndre Nordstrand

Oslo Lysverker – Til selvbyggere på Klemetsrud selvbyggerfelt – 7. januar 1985

Oslo Lysverker – Til selvbyggere på Klemetsrud selvbyggerfelt – 20. januar 1986

Vedtekter for Mortensrudgrenda velforening

Vedtekter for Mortensrudgrenda velforening

Endret siste gang ved ordinær Generalforsamling nr. 30, 18.3.2015.

§ 1. MEDLEMSKAP
Medlemskap i Mortensrudgrenda Velforening er obligatorisk for alle som er eiere av eiendommer med gårds- og bruksnummer f.o.m Gnr. 180 Bnr.65 t.o.m Gnr.180 Bnr. 387, og er hjemlet i salgskontrakt for den enkelte eiendom. Ved salg plikter selger å informere kjøper om medlemsplikten., samt gi melding til velforeningens styre om ny eier. Fortsett å lese «Vedtekter for Mortensrudgrenda velforening»

Den store lekeplassen

All organisert bruk av lekeplassen skal avtales med styret. Dette gjelder ikke bare eksterne brukere, men også for medlemmer av velforeningen. Bursdager, FAU-arrangementer og liknende må avtales. Bruken av lekeplassen til slike organiserte aktiviteter har eskalert. Vi risikerer at for mange og for store grupper benytter lekeplassen på samme dag. I tilfelle skader og ødeleggelser, er styret nødt til å ha oversikt over organisert bruk.

Send epost til mortensrudgrenda@velforening.net eller ring. Telefonnummer 480 88 111. Ikke send tekstmelding, telefonen blir satt over.