Nabojoggen på onsdager klokken 20

Nabojoggen startet opp igjen onsdag 24. august kl. 20. Oppmøte ved store lekeplass i Olavsrudveien til gratis trening.

Velkommen til nye og gamle medlemmer. Vi håper også på å få igang igjen en gågruppe. Det er bare å møte opp på lekeplassen eller ta kontakt på facebook og si fra at du er interessert.

Fotballkamp på lekeplasen søndag, 21. august kl 15.00.

Vi arrangerer fotballkamp på lekeplasen førstkommende søndag, 21. august kl 15.00. Vi vil gjerne spille to kamper; en med voksne mot barn og en med de voksne i Olasrudveien mot de voksne i Granebakken/Gamle Bygdevei. Vi fyrer opp grillene og alle tar med grillmat til seg selv.

Akkurat nå melder yr regn på søndag, men vi håper på godt vær. Melding legges ut her og på hjemmesiden om vi må avlyse. Invitasjon kommer i postkassen snart, sammen med litt informasjon om det pågående arbeidet i styret.

Vi håper å se dere der!

Med vennlig hilsen Styret

Parkering i Olasrudveien – kan andre se barnet bak bilen din?

En av fordelene med å bo i Mortensrudgrenda er den store lekeplassen som mange barn benytter daglig. I det siste har vi dessverre observert flere farlige parkeringer i sørenden av lekeplassen der mange barn skal krysse Olasrudveien.

  henger-skjuler-sykkel  
Dette bildet viser en henger parkert helt inntil der barna går ut fra lekeplassen. Kan du se sykkelen som står parkert bak hengeren? Her er det en lastebil som har parkert ved den andre gangveien ut fra lekeplassen. For de som kommer forbi her er det umulig å se barn.
sykkel-bak-tilhenger lastebil-fra-siden

Olasrudveien er en kommunal vei så velforeningen har ingen adgang til å taue bort biler herfra eller komme med andre reaksjoner. Styret vil sende et brev til kommunen med disse bildene for å be de sperre av muligheten til å parkere biler her.

Vi i styret vil på det sterkeste oppfordre alle til å parkere hensynsfullt i grenda. Da må du tenke på at det kan komme barn fra lekeplasser og det er ikke alle som er like godt kjent i grenda, eller kjører sakte nok til å kunne stanse.

Bymiljøetaten har en døgnåpen vakttelefon som alle kan ringe når det observeres farlige parkeringer. Denne kan man nå på nummer 23 48 21 00 og jeg oppfordrer alle til å benytte seg av denne. Vi vil ha et trygt nærmiljø og har ingen barn å miste.

Med vennlig hilsen,
Styret i Mortensrudgrenda Velforening

Skiltene om parkeringsforbud på velforeningens område

Vi har nå fått på plass skiltene om parkering. Det er viktig at biler, tilhengere og annet som står parkert inne på eiendommen blir flyttet så vi slipper å ringe for å taue bort disse.

    Skiltene om parkeringsforbud på velforeningens område er nå satt opp. Vi ber om at de respekteres.
Skiltene om parkeringsforbud på velforeningens område er nå satt opp. Vi ber om at de respekteres.

Protokoll fra den 31. ordinær generalforsamling i Mortensrudgrenda Velforening

Ordinær generalforsamling i Mortensrudgrenda Velforening ble avholdt onsdag 2. mars 2016 kl. 18.30 på Stenbråten skole.
Fremmøte: 50
Fullmakter: 12

Saker til behandling:
1. Valg av dirigent
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av referent
4. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen
5. Årsberetning fra styret
6. Regnskap med revisors beretning
7. Valg
a) Valg av styreleder
b) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år
c) Valg av varamedlem for 2 år
8. Forslag
8.1 Vedtektsendringer – Trafikksikkerhetfond
8.2 Vedtektsendringer – Parkeringsforbud
8.3 Forslag om fjerning av kurvballstativ
8.4 Forslag om informasjonsskriv
8.5 Forslag om håndheving av lover og regler i grenda
9. Budsjett, kontingent og styrehonorar

Protokoll genfors 2016

Mulighetsstudie for Mortensrud informasjon fra kommunen

Fra dokumentet:

Oppgavebeskrivelse
Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har fått i oppdrag
av Byrådsavdeling for byutvikling å sikre areal til fremtidig
lokalisering av kommunale formål på bykassas arealer på
Mortensrudflaten, samt belyse og utnytte relokalisering/
sambrukseffekter på tvers av sektorbehov. Arbeidet har som
siktemål å utvikle resterende kommunale arealer til private
formål (prioritert bolig). Det er et mål å unngå båndlegging
av areal til ulike former for offentlige formål som ikke blir
gjennomført slik situasjonen er i dag.

Les mer på kommunens sider der du kan søke på saker: http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp

Eller se dokumentet som er linket direkte til her om Mulighetsstudie for Mortensrud