Sykkeldag

Værmeldingen er lovende så vi inviterer til sykkeldag på lekeplassen søndag 22. september klokken 15:00. Det blir løype på fotballbanen for de minste og en lengre løype for de som er eldre.

Vi vurderer i år å ha en lengre løype for de eldste, men det forutsetter at vi får med frivillige som løypevakter. Hvis du har anledning til å stille er det fint om du sender en epost til styreleder@mortensrudgrenda.no.

Syklene i den lange løypen må ha fungerende bremser foran og bak, og alle må bruke hjelm. Premie til alle som deltar.

Vi starter med registrering klokken 15:00 og planlegger å starte syklingen klokken 15:15, og premieutdeling 15:45.

Skulle været snu vil eventuell avlysning bli meldt på hjemmesiden og facebooksiden. Velkommen!

Tilbud om ny dekoderboks fra Get

Get lanserte tidligere i år en ny dekoder, Get BoX. Styret har hatt kontakt med Get om denne boksen og nå kan grendas beboere velge å oppgradere til denne boksen om ønskelig. Vil man beholde dagens boks er det mulig. Prisen er den samme som før.

Vi vet at det har vært delte meninger om eksisterende boks, og testene av den nye boksen er positive fra flere, for eksempel DinSide; «Get-kunder har all grunn til å glede seg til den nye dekoderen! Den nye Get boXen blander tradisjonell TV med strømming, og det fungerer overraskende godt»

Den nye boksen er basert på Android TV med tilgang til mange apper, har innebygd stemmestyring, Chromecast og ny fjernkontroll som bruker Bluetooth. En annen endring er at boksen ikke lenger har innebygd wifi, så om man bruker gammel boks som wifi ruter så må man ha separat wifiboks.

Testene påpeker at boksen har noen barnesykdommer som Get skal jobbe med å fikse. Du kan finne linker til ulike tester og mer om boksen her; https://www.get.no/produkter/getbox. Hvis du ønsker det kan du beholde boksene du har i dag.

Prisen vil være den samme for alle beboere, og opptak er også inkludert på ny boks. Det vil bli satt opp noen kvelder hvor Get er tilgjengelige på lekeplassen for å levere inn gammel boks og få ny. Mer informasjon om dette kommer.

Oppdatering av fakturainformasjon

Vi ønsker å benytte mest mulig elektronisk fakturering så vi kan redusere arbeidet med fakturering og sørge for at fakturaene når ut i god tid. Vi har derfor fått på plass løsning for eFaktura, men for at dette skal kunne brukes trenger vi å legge inn e-postadresser i fakturasystemet vårt.

lenken ligger et skjema på nettsiden vår som kan benyttes, og vi ber om at alle som vil ha eFaktura gjør dette innen utgangen av neste uke, så kan vi få fakturert Get for andre halvår i år.

Dersom det vil vise deg at flertallet ikke ønsker eFaktura vil vi måtte gå tilbake til papirfaktura for alle, siden det er en del ekstraarbeid for å ha begge deler. Men vi regner med at eFaktura vil være et fremskritt for de fleste. Alternativene med Avtalegiro og Vipps faktura har vi foreløpig sett på som for dyre.

Behov for beskjæring for brøyting

Enkelte steder i grenda er det problemer med trær som går for langt ut på veiene, og som risikerer å skade utstyret for de som brøyter. I vedlagte kart er det markert med rødt hvor dette er et problem.

Presisering; dette gjelder bare trær som hindrer traktoren å komme frem. Det gjelder ikke hekker. Kartet kan være unøyaktig så om du ikke har noen trær som går ut i veien kan du se bort fra dette. 

Vi har fått et tilbud fra Skandinavisk Utemiljø som brøyter på å gjøre denne beskjæringen og vil la de gjøre dette fra 11. februar. Om du/dere ønsker å beskjære selv bes det om at man gjør det innen denne dagen.

Kart for beskjæring

Forhåndsvarsel om generalforsamling

Ordinær generalforsamling for Mortensrudgrenda Velforening blir den 21. Mars kl 1830 på Stenbråten skole.

I henhold til vedtektene forhåndsvarsles dette med innenfor 6 ukers frist.

Forslag som medlemmene ønsker behandlet på generalforsamlingen skal meldes skriftlig innen fire uker fra møtedato, det vil si innen 21. Februar.

Forslag skal sendes til:

  • E-post: styreleder@mortensrudgrenda.no
  • Post: Mortensrudgrenda Velforening, Postboks 68 Mortensrud, 1215 Oslo

Forslagene må inneholde beskrivelse av saken og forslagsstillers ønske om vedtak.

Dagsorden og sakspapirer vil bli sendt ut til medlemmene senest 14 dager før møtet. Dette varselet blir også delt ut i postkassene.

Getfakturering og eFaktura

Årets første faktura fra Get kommer straks og denne er på 2300 kroner for første halvår. Med denne har vi også fått på plass eFaktura som gjør at man kan opprette dette når fakturaen betales. Vi vil sterkt oppfordre alle til å gjøre dette, både siden det er praktisk for dere og fordi det vil holde våre kostnader nede.

Som kjent fakturerer Velforeningen tre ganger i året:
– Kabelavtale i januar/februar
– Velforeningskontingent i april
– Kabelavtale i august/september

Vi har satt forfallsdato for faktura nå til 10 dager. Dette er på grunn av at det har tatt litt tid å få eFaktura på plass før denne faktureringen, og fordi vi har andre regninger som snart forfaller som gjør at vi ønsker å styrke likviditeten.