Møte om asfaltering for B-feltet

En del lag har i år asfaltert sine veier, men på B-feltet, som er partallsnumre i Olasrudveien fra nummer 54 og oppover, har ikke blitt enige om man ønsker asfaltering eller ikke.

Styret i Mortensrudgrenda har blitt forespurt om vi kan bistå i å arrangere et møte for de 60 husstandene som eier vei sammen her, og det inviteres derfor til møte på Stenbråten skole onsdag 14. November klokken 18:00. Vi vil møtes på AKS-rommet i Paviljong 1.

Innkalling skal være distribuert i postkassen. Du kan ta kontakt på styreleder@mortensrudgrenda.no om du ikke har fått.

Asfaltering i Mortensrudgrenda

Det vil de neste dagene bli utført asfaltering i deler av Mortensrudgrenda. Det vil bli utført fresing onsdag 10. Oktober og asfaltering torsdag 11. Oktober og fredag 12. Oktober.

Fresingen betyr at man vil fjerne asfalt langs kanter for å sørge for fine skjøter når den nye asfalten legges. Det vil bli frest i 60 cm bredde.

De områdene som skal asfalteres nå er:

  • Gangveiene på den store lekeplassen og nedover akebakken
  • Felt A1, som er i Granebakken ved toppen av Leirskallen
  • Felt E18, E19 og E20 som er i Granebakken og som er mesteparten av løypen som benyttes på sykkeldag. Det skal også asfalteres ved garasjene til E19 på toppen av Granebakken
  • Felt D15 skal asfaltere en liten gangvei som går fra lekeplassen og mot Gamle Bygdevei
  • Felt D14 (ved Gamle Bygdevei) skal asfaltere en liten gangvei som i dag er gruset
  • Felt C10 (lengst sørøst i Olasrudveien) skal asfaltere  veien sin

Det jobbes også med vurdering av tilbud for fellesområdene til felt B5, B6, B7 og B8 for partallssiden i Olasrudveien. Der må det gjøres grunnarbeider så dette tas senere.

Vi ber om at man tar hensyn til arbeidene så de får gjort jobben godt og at vi dermed kan nye nyasfalterte veier til sykkeldagen og ellers.

Invitasjon til sykkeldag på nyasfalterte veier!

Værmeldingen er lovende så vi inviterer til sykkeldag på lekeplassen søndag 14. oktober klokken 15:00. Det blir løype på fotballbanen for de minste og en lengre løype for de som er eldre. Den lange løypen vil få glede av stort sett nyasfalterte veier siden det asfalteres den 11. og 12. Oktober.

Syklene I den lange løypen må ha fungerende bremser foran og bak, og alle må bruke hjelm. Premie til alle som deltar.

Vi starter med registrering klokken 15:00 og planlegger å starte syklingen klokken 15:15, og premieutdeling 15:45.

Skulle været snu vil eventuell avlysning bli meldt på hjemmesiden og facebooksiden. Velkommen!

Tour de Mortensrudgrenda 2018

Vi arrangerer sykkelritt søndag 16. september kl 15.00 på lekeplassen. Rittet starter 15:15, men møt opp for påmelding fra kl 15.00.

Vi lager løype for de minste på grusbanen og en lengre runde i grenda for de som er litt større. Gratis å delta og alle får premie.

Alle som skal sykle må ha hjelm og fungerende bremser på syklene, både foran og bak.

Vi trenger hjelp fra noen til å være løypevakter og gjerne en mekaniker, så har du anledning til å hjelpe til så ta kontakt med styret på mortensrudgrenda@velforening.net eller send en tekstmelding/ring til 480 88 111.

Arrangementet har værforbehold. Eventuell avlysning vil bli meldt på Facebooksiden og internettsiden (www.mortensrudgrenda.no)

Mortensrudgrenda Velforening med gave til Mortensrud festival

Velforeningen mottok i slutten av juli en forespørsel fra Mortensrud Festival om vi kunne bidra de med økonomisk støtte. Festivalen har tidligere mottatt rundt 100.000 kroner fra Oslo Sør satsningen, men siden denne er innrettet mot andre delbydeler i Søndre Nordstrand ville man i år få en del mindre inntekter.

Styret i Mortensrudgrenda har behandlet saken og besluttet å gi en støtte på 10.000 kroner til årets festival. Styret opplever festivalen som et positiv bidrag til bomiljøet, og noe innenfor velforeningens formål å støtte. Vi vil også kunne gjøre dette uten å bryte budsjettrammen som generalforsamlingen har gitt oss.

Vi er klare over at meningene om dette kan være delte. Derfor vil vi til neste års generalforsamling ta opp dette som et punkt til behandling under budsjettet, så generalforsamlingen får si sin mening om dette skal gjentas. Vi anså det ikke som nødvendig å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling for å støtte festivalen i år, når mangelen på økonomisk støtte var mer pressende. Ved å behandle dette på generalforsamlingen vår i mars kan vi også tidlig gi festivalen beskjed om hva de kan forvente.

Festivalen har revisor for revisjon av regnskap, og alle 100 som jobber som frivillige mottar intet honorar. Selve arrangementet gjennomføres på dugnad. Pengene går til leie av utstyr, markedsføring og artister/underholdning.

Et av styremedlemmene i Mortensrudgrenda, Lotte Andrea Baksaas, deltar aktivt i gjennomføringen av festivalen. Hun var derfor ikke med på å behandle saken i styret.

Vi ønsker festivalen lykke til og håper på godt vær og topp stemning!