Behov for beskjæring for brøyting

Enkelte steder i grenda er det problemer med trær som går for langt ut på veiene, og som risikerer å skade utstyret for de som brøyter. I vedlagte kart er det markert med rødt hvor dette er et problem.

Presisering; dette gjelder bare trær som hindrer traktoren å komme frem. Det gjelder ikke hekker. Kartet kan være unøyaktig så om du ikke har noen trær som går ut i veien kan du se bort fra dette. 

Vi har fått et tilbud fra Skandinavisk Utemiljø som brøyter på å gjøre denne beskjæringen og vil la de gjøre dette fra 11. februar. Om du/dere ønsker å beskjære selv bes det om at man gjør det innen denne dagen.

Kart for beskjæring

Forhåndsvarsel om generalforsamling

Ordinær generalforsamling for Mortensrudgrenda Velforening blir den 21. Mars kl 1830 på Stenbråten skole.

I henhold til vedtektene forhåndsvarsles dette med innenfor 6 ukers frist.

Forslag som medlemmene ønsker behandlet på generalforsamlingen skal meldes skriftlig innen fire uker fra møtedato, det vil si innen 21. Februar.

Forslag skal sendes til:

  • E-post: styreleder@mortensrudgrenda.no
  • Post: Mortensrudgrenda Velforening, Postboks 68 Mortensrud, 1215 Oslo

Forslagene må inneholde beskrivelse av saken og forslagsstillers ønske om vedtak.

Dagsorden og sakspapirer vil bli sendt ut til medlemmene senest 14 dager før møtet. Dette varselet blir også delt ut i postkassene.

Getfakturering og eFaktura

Årets første faktura fra Get kommer straks og denne er på 2300 kroner for første halvår. Med denne har vi også fått på plass eFaktura som gjør at man kan opprette dette når fakturaen betales. Vi vil sterkt oppfordre alle til å gjøre dette, både siden det er praktisk for dere og fordi det vil holde våre kostnader nede.

Som kjent fakturerer Velforeningen tre ganger i året:
– Kabelavtale i januar/februar
– Velforeningskontingent i april
– Kabelavtale i august/september

Vi har satt forfallsdato for faktura nå til 10 dager. Dette er på grunn av at det har tatt litt tid å få eFaktura på plass før denne faktureringen, og fordi vi har andre regninger som snart forfaller som gjør at vi ønsker å styrke likviditeten.

Støtt Mortensrudkompis!

Styret i Mortensrudgrenda Velforening ønsker å støtte opp om og oppfordre alle i grenda til å bli med i Mortensrudkompis. Vi har kjøpt inn noen vester som vi vil kunne bruke fremover.

Litt info:

Er du ute og løper i mellom, eller går tur på kvelden? Da kan du gjøre en forskjell på Mortensrud. Ta på deg Mortensrudkompis-refleksvest og legg turen innom senteret og skolegårdene våre. Gjør det folksomt og trivelig. Si hei til unge og gamle du møter. Vær en Mortensrudkompis!

Ute på tur uansett? Svipp innom!

Politiet og skolene forteller at områdene og skolene som er mest utsatt for hærverk er dem som ikke oppsøkes så ofte utenfor skoletiden, eller ligger litt bortgjemt. Derfor vil vi som er Mortensrudkompiser begynne å oppsøke disse områdene om kvelden. Hvis flere av oss er til stede i områdene som har vært utsatt for hærverk på kveldstid, kan det både bli tryggere for flere å ferdes der og kanskje kan vi avverge at ting skjer?

Mange gode naboer

Sammen med skolene våre vil vi oppfordre alle løpegrupper, gå-grupper, natte- og dagravner og alle treningsglade i området vårt til å legge sine daglige turer innom skolegårdene våre og slik bidra til at mange gode naboer følger med. Å være en god nabo betyr å ta ansvar for felleskapet – å være en kompis. Derfor kaller vi det Mortensrudkompis.

Bli med – vær en Mortensrudkompis

Vi oppfordrer alle til å vise at de passer på nabolaget og er Mortensrudkompiser ved å ta på seg en Mortensrudkompis refleksvest. Vesten skal vise at du er en Mortensrudkompis, og skal gjøre deg synlig i mørket. Vesten koster 50 kroner. Da betaler du for din egen vest, men hvis du vil kan du vippse mer, og sponse en vest som vi kan gi bort til en ungdom som vil stille opp.

Hva må du gjøre for å bli en Mortensrudkompis?

• Vips 50 kroner eller mer til Mortensrud manifest, merk betalingen «kompis».
• Gå regelmessige turer eller tren utendørs i gatene våre, på lekeplasser,
skoleplassene og i området rundt senteret. Snakk med hverandre og hils på alle du kjenner og ikke kjenner.

Kick-off torsdag 17.1

Møt opp utenfor Mortensrud skole.
Det blir utdeling av vester, gatedisco med vår egen DJ og rebus-løp med premier. Kanskje kommer det noenoverraskelser.

Vi har lyst opp Mortensrud med fakkeltog. Nå lyser vi opp med oransje refleksvester og smil 😀

Hvis du ikke har anledning til å møte opp den 17.1, kan du selvfølgelig bli Mortensrudkompis allikevel. Vi kan levere ut vester til alle som bestiller også i etterkant av Kick-offen.

Mer info: https://www.facebook.com/mortensrudkompis/?hc_location=group

Møte om asfaltering for B-feltet

En del lag har i år asfaltert sine veier, men på B-feltet, som er partallsnumre i Olasrudveien fra nummer 54 og oppover, har ikke blitt enige om man ønsker asfaltering eller ikke.

Styret i Mortensrudgrenda har blitt forespurt om vi kan bistå i å arrangere et møte for de 60 husstandene som eier vei sammen her, og det inviteres derfor til møte på Stenbråten skole onsdag 14. November klokken 18:00. Vi vil møtes på AKS-rommet i Paviljong 1.

Innkalling skal være distribuert i postkassen. Du kan ta kontakt på styreleder@mortensrudgrenda.no om du ikke har fått.