Innkalling til digital generalforsamling

Siden det er uavklart hvor lenge koronatiltakene vil vare ønsker styret å gjennomføre årets generalforsamling digitalt. Styret velger å innkalle med oppstart for generalforsamling om 2 uker som er innenfor frist for generalforsamling i våre vedtekter.

OBOS har laget en løsning for dette som er gratis å bruke og som har den funksjonaliteten vi trenger, så vi har valgt å benytte oss av denne. Her får vi mulighet til å gjennomføre avstemning og legge inn kommentarer til sakene i løpet av åtte dager. Dette vil fungere slik:

 1. Vi benytter oss av sakslisten fra den planlagte generalforsamlingen, og det behandles ingen nye saker. På baksiden står en opplisting av sakene som skal behandles, med nåværende forslag til vedtak.
 2. Andre forslag til vedtak på sakene må sendes inn til styret innen 15. mai. Dette fordi alle forslag må legges inn i løsningen før generalforsamlingen starter. Forslag kan leveres via epost til styreleder@mortensrudgrenda.no eller via postkasse til styreleder i Olasrudveien 91 (Helge Rege Gårdsvoll). Forslag til vedtak må inkludere navn og adresse på forslagsstiller.
 3. Avstemning vil være mulig i åtte dager med start fra 21. mai klokken 16:00 til 29. mai klokken 18:00. Stemmen din kan endres frem til avslutning. Det vil bli sendt ut informasjon via SMS og/eller e-post. For å utføre dette trenger vi derfor at du fyller inn et skjema på www.mortensrudgrenda.no med navn, adresse, epost og mobiltelefonnummer for å delta.
 4. Hvis du ikke ønsker/kan delta digitalt er det mulig å levere en skriftlig stemme. Den må leveres i postkassen i Olasrudveien 91 innen 29. mai. Papirstemmer vil bli gjennomgått med protokollunderskrivere i etterkant av møtet.

 

Vi ber deg derfor om å gjøre dette innen 15. mai:

Med vennlig hilsen

Styret i Mortensrudgrenda velforening

Saker til behandling med forslag til vedtak

Her beskrives sakslisten og gjeldende forslag i punktlisten under. Kommentarer er i kursiv tekst.

Valg av dirigent og referent utgår gitt digital løsning. Forslag 8.E (Bygdeball) trekkes

Sak 1: Godkjenning av innkalling

 • Godkjennes

Sak 2: Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

 • Kyrre Johansson og Brita Rundhaug Røvær

Sak 3: Årsberetning fra styret

 • Godkjennes

Sak 4: Regnskap med revisors beretning

 • Godkjennes

Sak 5: Forslag 8.A – Mer belysning av den store lekeplassen (fra Erik Luthman, Olasrudveien 52)

 • Styret gis fullmakt til å innhente tilbud og utføre dette innen foreslått budsjett

Sak 6: Forslag 8.B – Sikkerhetsgruppen Nordstrand (fra Arild Andersson, Granebakken 47)

 • Arild Anderssons forslag; kutte ut hele vakttjenesten
 • Styrets forslag; avtalen fortsetter

Sak 7: Forslag 8.C – Get (fra Arild Andersson, Granebakken 47)

 • Arild Anderssons forslag; bes klargjort innen 15. mai
 • Styrets forslag; avtalen fortsetter

Sak 8: Forslag 8.D – bilvrak (fra Arild Andersson, Granebakken 47)

 • Det oppfordres til å fjerne bilvrak fra egen tomt

Sak 9: Budsjett, kontingent og styrehonorar

 • Budsjett, kontingent følger styrets forslag og styrehonorar følger valgkomiteens forslag.

Sak 10: Valg

 1. Styreleder; Helge Rege Gårdsvoll (gjenvalg)
 2. Styremedlemmer; Randi Buckley (gjenvalg), Lotte Baksaas (gjenvalg)
 3. Valgkomite; Katrine Kjøde (gjenvalg)
 4. Revisor; Eivind Grytnes (gjenvalg)

Andre kandidater må sendes inn innen 15. mai. Kandidater må ha sagt ja til å stille for å bli foreslått. Det anbefales å sende inn en liten beskrivelse av kandidaten.

 

Generalforsamlingen utsettes grunnet Coronaviruset

Gitt situasjonen rundt Coronaviruset har styret vedtatt at generalforsamlingen i Mortensrudgrenda utsettes til et senere tidspunkt.

For de enkelte sakene til behandling vil dette skje;

 • Behandling av årsberetning og regnskap utsettes til generalforsamling
 • Det sittende styret er innstilt til gjenvalg og fortsetter inntil videre
 • Forslagene får følgende effekt
  • Forslag 8.A om belysning på lekeplassen vil vi gjennomføre innhenting av anbud hvis dette er mulig. Vi anser det som lite kontroversielt om dette gjennomføres innenfor foreslåtte budsjett men vil avvente hvordan situasjonen utvikler seg.
  • Forslag 8.B om Sikkerhetsgruppen Nordstrand der fortsetter avtalen inntil videre
  • Forslag 8.C om Get der fortsetter avtalen inntil videre
  • Forslag 8.D tas til orientering
  • Forslag 8.E settes på vent. Naturligvis vil ikke en sosial samling være aktuelt så lenge smittefaren er stor. Det samme vil gjelde andre arrangementer som velforeningen arrangerer (dugnad, etc).
 • Budsjett
  • Forslaget til budsjett gjelder. Styret vil vurdere maskinell feiing av veier i tilfelle dugnad utgår
 • Kontingent
  • Kontingent med foreslått beløp faktureres. Eventuelle endringer vil bli reflektert ved kontingentinnkreving i 2021.
 • Styrehonorar
  • Styrehonoraret utbetales som foreslått, men ved eventuell endring vil styremedlemmer betale tilbake. Foreslått honorar er i tråd med vedtekter og valgkomiteens forslag

Ekstraordinær generalforsamling vil bli varslet i postkassene med minimum 1 ukes varsel. Alle forslag vil der bli formelt behandlet. Ellers vil informasjon bli lagt ut på Mortensrudgrenda.no og vår facebookside. Vi anbefaler at alle holder seg oppdaterte på myndighetenes tiltak.

Med vennlig hilsen

Styret i Mortensrudgrenda Velforening

Generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling for Mortensrudgrenda Velforening blir den 19. Mars kl 1830 i menighetssalen ved Mortensrud Kirke. NB! Nytt sted!

 

I henhold til vedtektene forhåndsvarsles dette innenfor 6 ukers frist. Forslag som medlemmene ønsker behandlet på generalforsamlingen skal meldes skriftlig innen fire uker fra møtedato, det vil si innen 20. Februar.
Forslag skal sendes til:
– Epost: styreleder@mortensrudgrenda.no
– Post: Mortensrudgrenda Velforening, Postboks 68 Mortensrud, 1215 Oslo

Forslagene må inneholde beskrivelse av saken og forslagsstillers ønske om vedtak.

Dagsorden og sakspapirer vil bli sendt ut til medlemmene senest 14 dager før møtet.

Get-avtale

Dette innlegg har informasjon om vår avtale med Get. Avtalen har et fellesbeløp som faktureres fra velforeningen to ganger i året (uavhengig av avtalealternativ man benytter) og så kan man kjøpe ekstra tjenester i tillegg.

DETTE ER INKLUDERT I AVTALEN:

1. TV-pakken Start + Bredbånd 50 Mbps. I avtalen er det inkludert trådløst bredbåndsmodem og to stk. valgfrie TV- bokser.

ELLER DU KAN VELGE ETT AV DISSE ALTERNATIVENE:

2. Bredbånd 500 Mbps – ikke TV. Trådløst bredbåndsmodem er inkludert.
3. TV-pakken Familie – ikke bredbånd. I avtalen er det inkludert to stk. valgfrie TV-bokser.

Du kan bestille eller hente utstyr på følgende måte:

 • Kontakte Get Leveransesupport for bestilling på tlf 21 90 60 50 eller via e-post til Leveranse.boligselskap@get.no.
 • Hente utstyr hos en av våre forhandlere. Se oversikt på https://www.get.no/om/forhandlere
 • Bestille via Min Get-appen eller get.no/min-get.

Flexavtale beskrivelse forteller om alternativene vi har sammen med Alt dette får du med Get. Vår spesifikke avtale er beskrevet her; 62329820- Mortensrudgrenda Velforening, f.eks. at vi har 2 valgfrie tvbokser og opptak inkludert for de som velger avtale med TV.

Sykkeldag

Værmeldingen er lovende så vi inviterer til sykkeldag på lekeplassen søndag 22. september klokken 15:00. Det blir løype på fotballbanen for de minste og en lengre løype for de som er eldre.

Vi vurderer i år å ha en lengre løype for de eldste, men det forutsetter at vi får med frivillige som løypevakter. Hvis du har anledning til å stille er det fint om du sender en epost til styreleder@mortensrudgrenda.no.

Syklene i den lange løypen må ha fungerende bremser foran og bak, og alle må bruke hjelm. Premie til alle som deltar.

Vi starter med registrering klokken 15:00 og planlegger å starte syklingen klokken 15:15, og premieutdeling 15:45.

Skulle været snu vil eventuell avlysning bli meldt på hjemmesiden og facebooksiden. Velkommen!

Tilbud om ny dekoderboks fra Get

Get lanserte tidligere i år en ny dekoder, Get BoX. Styret har hatt kontakt med Get om denne boksen og nå kan grendas beboere velge å oppgradere til denne boksen om ønskelig. Vil man beholde dagens boks er det mulig. Prisen er den samme som før.

Vi vet at det har vært delte meninger om eksisterende boks, og testene av den nye boksen er positive fra flere, for eksempel DinSide; «Get-kunder har all grunn til å glede seg til den nye dekoderen! Den nye Get boXen blander tradisjonell TV med strømming, og det fungerer overraskende godt»

Den nye boksen er basert på Android TV med tilgang til mange apper, har innebygd stemmestyring, Chromecast og ny fjernkontroll som bruker Bluetooth. En annen endring er at boksen ikke lenger har innebygd wifi, så om man bruker gammel boks som wifi ruter så må man ha separat wifiboks.

Testene påpeker at boksen har noen barnesykdommer som Get skal jobbe med å fikse. Du kan finne linker til ulike tester og mer om boksen her; https://www.get.no/produkter/getbox. Hvis du ønsker det kan du beholde boksene du har i dag.

Prisen vil være den samme for alle beboere, og opptak er også inkludert på ny boks. Det vil bli satt opp noen kvelder hvor Get er tilgjengelige på lekeplassen for å levere inn gammel boks og få ny. Mer informasjon om dette kommer.

Oppdatering av fakturainformasjon

Vi ønsker å benytte mest mulig elektronisk fakturering så vi kan redusere arbeidet med fakturering og sørge for at fakturaene når ut i god tid. Vi har derfor fått på plass løsning for eFaktura, men for at dette skal kunne brukes trenger vi å legge inn e-postadresser i fakturasystemet vårt.

lenken ligger et skjema på nettsiden vår som kan benyttes, og vi ber om at alle som vil ha eFaktura gjør dette innen utgangen av neste uke, så kan vi få fakturert Get for andre halvår i år.

Dersom det vil vise deg at flertallet ikke ønsker eFaktura vil vi måtte gå tilbake til papirfaktura for alle, siden det er en del ekstraarbeid for å ha begge deler. Men vi regner med at eFaktura vil være et fremskritt for de fleste. Alternativene med Avtalegiro og Vipps faktura har vi foreløpig sett på som for dyre.