Sykkeldag søndag 25. september

Værmeldingen er lovende så vi inviterer til sykkeldag på lekeplassen søndag klokken 15:00. Det blir løype på fotballbanen for de minste og en lengre løype for de som er eldre.

Syklene i den lange løypen må ha fungerende bremser foran og bak, og alle må bruke hjelm. Premie til alle som deltar.

Vi starter med registrering klokken 15:00 og planlegger å starte syklingen klokken 15:15, og premieutdeling 15:45.

Skulle været snu vil eventuell avlysning bli meldt på hjemmesiden og facebooksiden. Velkommen!

Teliaavtalen for andre halvår er nå fakturert

Teliaavtalen for andre halvår er nå fakturert. De som har eFaktura har fått den i nettbanken og andre får den i postkassen snart. For de som har TV + bredbånd utgjør bredbånd 594 kr. Mortensrudgrenda Velforening har ikke informasjon om hvilke(t) produkt hver beboer har, så hvis det trengs ytterligere spesifisering anbefales det å benytte skjermbilde fra minside hos Telia.

Fakturaen gjelder perioden 1.7-31.12.

Forhåndsvarsel om ordinær generalforsamling til medlemmer i velforeningen

Ordinær generalforsamling for Mortensrudgrenda Velforening blir gjennomført den 22. Mars 2022. Vi planlegger i år for fysisk møte da det antas at smittevernreglene vil tillate dette. Nærmere beskrivelse av gjenomføringen vil bli gitt i innkallingen som kommer senest 14 dager før møtet.

I henhold til vedtektene forhåndsvarsles generalforsamling med innenfor seks ukers frist.

Forslag som medlemmene ønsker behandlet på generalforsamlingen skal meldes skriftlig innen fire uker fra møtedato, det vil si innen 22. Februar. Forslag skal sendes til:

  • Epost: styreleder@mortensrudgrenda.no
  • Post: Mortensrudgrenda Velforening, Postboks 68 Mortensrud, 1215 Oslo

Forslagene må inneholde beskrivelse av saken og forslagsstillers ønske om vedtak.

Dagsorden og sakspapirer vil bli sendt ut til medlemmene senest 14 dager før møtet.

Invitasjon til sykkeldag

Endelig kan vi ha det gøy med arrangementer på lekeplassen igjen! Vi inviterer til sykkeldag på lekeplassen lørdag 30. oktober klokken 10:00. Det blir løype på fotballbanen for de minste og en lengre løype for de som vil.

Hvis du har anledning til å bidra som løypevakt er det fint om du sender en epost til styreleder@mortensrudgrenda.no, eller komme bort før arrangementet starter og si fra til en av oss med refleksvest.

Syklene i den lange løypen må ha fungerende bremser foran og bak, og alle må bruke hjelm. Premie til alle som deltar.

Vi starter med registrering klokken 10:00 og planlegger å starte syklingen klokken 10:30, og premieutdeling 11:15.

Velkommen!

Generalforsamlingens forslag om reguleringsendring for utnyttelsesgrad

Vårens generalforsamling vedtok et forslag om at styret skulle kontakte Oslo kommune rundt en revurdering av reguleringsplanens bestemmelser om utnyttelsesgrad i Mortensrudgrenda. Vi har nå fått svar fra Plan og bygningsetaten i Oslo kommune.

Svaret er at endring i utnyttelsesgrad bare kan vedtas gjennom en ny planprosess. Dette er det mulig å fremme både som privatperson og organisasjon, men alle forslag skal utarbeides av fagkyndige. Dette er beskrevet på nettsidene til Plan og bygningsetaten.

Første steg i en slik prosess vil være å bestille et oppstartsmøte. For å kunne gjøre dette ville vi i tilfelle måtte ha en avtale med en fagkyndig for å utarbeide forslag, og det fremgår også fra gebyrforskriften til Plan og bygningsetaten at minstepris for et slik oppstartsmøte koster minst 54 120 kroner.

Vedtektene til Mortensrudgrenda Velforening slår fast at styret ikke kan forplikte velforeningen utover vedtatt budsjett, og det er ikke lagt opp til et budsjett for denne saken. Styret vil derfor ikke gjøre noe videre i saken før en senere generalforsamling vedtar et budsjett for en slik prosess, da dette medfører større kostnader. Det er også slik at et nytt planforslag også må ut på høring og gjennom politisk behandling.

Kompostbinge for deres garasjelag?

Årets generalforsamling behandlet et forslag om kompostbinger og vedtaket ble at dersom det er interesse fra garasjelag om felles prosess rundt dette kan styret bidra i en koordinerende rolle.

Det vil være lagene som selv er ansvarlige for finansiering og vedlikehold av kompostbinger, men styret kan bidra til koordinering og felles ideutveksling dersom flere lag ønsker dette.

Vi ber derfor at garasjelag som ønsker å være med i en slik felles prosess tar kontakt med styret innen 1. juli til styreleder@mortensrudgrenda.no